kinh Sách

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

2 Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

3 Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,

4 nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *

5 Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8 Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

10 “Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

11 chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


Thánh thi 

Hôm nay chính là ngày của Chúa,
Ánh hồng thiêng rực rỡ toả lan,
Khi dòng Máu Thánh tuôn tràn
Rửa muôn tội lỗi thế gian bao đời.

Nguồn hy vọng nuôi người nản chí,
Ánh hào quang soi kẻ mù loà,
Nghe tên trộm được thứ tha,
Ai còn sợ sệt ai mà chẳng yên ?

Thiên thần cũng ngạc nhiên bỡ ngỡ,
Đang thấy y chịu khổ ngoài thân,
Một lời hối cải ăn năn,
Bỗng đâu Chúa hứa chung phần thiên cung.

Ôi huyền diệu lạ lùng khôn ví :
Muốn chữa lành dịch tễ chúng nhân,
Chính thân thể Đấng Cao Tôn
Đền thay tội lỗi của muôn xác phàm !

Ôi mầu nhiệm suy làm sao thấu,
Tội chờ lòng nhân hậu tha cho,
Ân tình xua đuổi âu lo,
Chết đi mới được thiên thu trường tồn !

Giê-su hỡi, chúng con nài nỉ
Được muôn đời mừng lễ Vượt Qua,
Tái sinh ơn nghĩa chan hoà
Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò !

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 117 (118)

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

I

ĐC Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ha-lê-lui-a.

1Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

3Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

5Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

6Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được ?

7Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

8Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.

9Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ha-lê-lui-a.

II

ĐC Chúa đã cứu độ tôi. Ha-lê-lui-a.

10Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

11Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

12Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

13Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

14Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.

15Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :

16“Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”

17Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.

18Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúa đã cứu độ tôi. Ha-lê-lui-a.

III

ĐC Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ha-lê-lui-a.

19Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

20Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.

21Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

22Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.

23Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

24Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

25Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

26Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

27Đức Chúa là Thượng Đế,
Người giãi sáng trên ta, *
tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
đến bên cạnh bàn thờ.

28Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

29Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Xướng đáp

XLạy Đức Ki-tô, cả trời đất vui mừng. Ha-lê-lui-a.

ĐVì Ngài đã sống lại. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 1 Pr 3,1-17

Chứng nhân của Chúa Ki-tô

Những người có gia đình cũng như các cộng đoàn Ki-tô hữu phải sống làm sao mới trả lời được cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của mình.

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

1 Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, 2 vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em. 3 Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa ; 4 nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà : đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. 5 Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế ; họ đã phục tùng chồng. 6 Như bà Xa-ra, bà đã vâng phục ông Áp-ra-ham, và gọi ông là “ông chủ”. Chị em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào.

7 Cũng vậy, anh em là những người chồng, trong cuộc sống chung, anh em nên hiểu rằng đàn bà thuộc phái yếu ; hãy tỏ lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Như thế, việc cầu nguyện của anh chị em sẽ không bị ngăn trở.

8 Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. 9 Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. 10 Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; 11 người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, 12 vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác.

13 Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện ? 14 Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc ! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. 15 Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, 17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

Xướng đáp Lc 6,22.23a ; 1 Pr 3,14a

XHỡi anh em, anh em thật có phúc khi vì Con Người mà bị xoá bỏ tên tuổi, coi như đồ xấu xa.

ĐNgày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn lao. Ha-lê-lui-a.

XNếu vì sống công chính mà anh em chịu khổ thì thật là phúc cho anh em.

ĐNgày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn lao. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 2

Bí tích Thánh Tẩy, dấu chỉ cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô

Trích bài giáo huấn cho tân tòng tại Giê-ru-sa-lem.

Anh em đã được dẫn tới bể nước thánh tẩy, như Đức Ki-tô được đưa từ thập giá tới phần mộ đàng kia trước mặt anh em.

Rồi mỗi người được hỏi có tin vào danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không. Anh em đã nói lên lời tuyên xưng đức tin có sức cứu độ, và được dìm ba lần trong nước, rồi trồi lên. Như thế, anh em vừa diễn lại cách tượng trưng việc Đức Ki-tô chịu mai táng ba ngày trong phần mộ.

Quả thật, như Đấng cứu độ chúng ta đã trải qua ba ngày đêm trong lòng đất, anh em cũng vậy : khi từ nước trồi lên lần thứ nhất, anh em diễn lại ngày đầu tiên Chúa Ki-tô ở trong lòng đất ; khi được dìm xuống, anh em diễn lại đêm Người ở trong mồ. Ai sống trong đêm tối thì chẳng trông thấy gì ; còn ai sống giữa ban ngày thì sống trong ánh sáng. Cũng vậy, khi chìm trong nước như chìm trong đêm tối, anh em chẳng trông thấy gì ; còn khi trồi lên khỏi mặt nước, anh em như được đưa ra ánh sáng ban ngày. Trong một lúc, anh em chết đi, rồi sinh ra. Bể nước cứu độ này vừa là mồ chôn, vừa là người mẹ sinh ra anh em.

Lời vua Sa-lô-môn nói về chuyện khác cũng rất phù hợp với anh em. Ông nói : Một thời để sinh ra, một thời để chết đi. Nhưng đối với anh em, phải nói ngược lại : Một thời để chết đi, một thời để sinh ra. Ở đây cùng một lúc diễn ra cả hai việc : anh em chết đi và đồng thời anh em sinh ra.

Ôi chuyện mới lạ chưa từng nghe bao giờ ! Chúng ta đâu có chết thật sự, đâu có được mai táng thật sự, đâu có chịu đóng đinh thật sự, thế mà chúng ta đã sống lại. Điều diễn ra chỉ là hình ảnh, ơn cứu độ mới là thực tại.

Đức Ki-tô đã chịu đóng đinh thật sự, chịu mai táng thật sự và đã phục sinh thật sự. Còn chúng ta nhận được tất cả những điều ấy là do ân sủng Thiên Chúa ban. Nhờ việc diễn lại, ta thông phần các nỗi thống khổ của Đức Ki-tô và thật sự hưởng ơn cứu độ.

Ôi tình Chúa thương loài người thật quá lớn lao ! Đức Ki-tô vô tội mà đã chịu đinh sắt đâm thủng chân tay và chịu khổ hình ; còn tôi, tôi chưa biết thế nào là đau đớn khổ cực, thì Người lại cho tôi được thông phần những thống khổ của Người, và nhờ đó được hưởng ơn cứu độ.

Vậy, đừng ai nghĩ rằng bí tích Thánh Tẩy chỉ nhằm mang lại ơn tha tội và ơn làm nghĩa tử, cũng như phép rửa của Gio-an chỉ ban ơn tha tội mà thôi. Trái lại, chúng ta đã thấu hiểu rằng bí tích Thánh Tẩy của chúng ta, chẳng những tẩy trừ tội lỗi và mang lại ơn Thánh Thần, nhưng còn là biểu tượng và hình ảnh của cuộc thương khó Đức Ki-tô. Vì thế, thánh Phao-lô tuyên bố : Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người.

Xướng đáp x. Kh 7,9

XĐây đoàn chiên mới sinh
tắm mình trong ánh sáng.

ĐTừ giếng nước thánh tẩy,
chân tiến bước nhịp nhàng,
miệng ca hát vang vang. Ha-lê-lui-a.

XMình mặc toàn áo trắng,
nhành thiên tuế cầm tay,
trước toà Chiên Thiên Chúa
miệng vang khúc khải hoàn.

ĐTừ giếng nước thánh tẩy,
chân tiến bước nhịp nhàng,
miệng ca hát vang vang. Ha-lê-lui-a.

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi,
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa, xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin, và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments