kinh Trưa - giờ Ba - năm A

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 

Đây giờ phút chói loà rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn,
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.

Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù,
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.

Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày,
Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.

Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 118 (119),17-24

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

III

ĐC Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết,
từ nay Người không còn chết nữa. Ha-lê-lui-a.

17Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài. *

18Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

19Ở trên đời, con là thân lữ khách,
mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con. *

20Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài.

21Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài ! *

22Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.

23Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. *

24Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Tv 29 (30)

Tạ ơn Chúa cứu khỏi chết

Sau khi sống lại vinh hiển, Đức Ki-tô tạ ơn Chúa Cha (Ca-xi-ô-đô-rô).

I

2Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt, *
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con kêu lên cùng Chúa
và Ngài đã cho con bình phục.

4Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

5Hỡi những kẻ tín trung,
hãy đàn ca mừng Chúa,
cảm tạ thánh danh Người.

6Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. *
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

II

7Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ :
mình sẽ chẳng bao giờ nao núng !

8Lạy Chúa, vì yêu thương,
Ngài đã đặt con trên núi an toàn. *
Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,
con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.

9Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài,
năn nỉ với Ngài là Chúa của con.

10Chúa được lợi gì khi con phải chết,
được ích chi nếu con phải xuống mồ ? *
Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa
và tuyên dương lòng thành tín của Ngài ?

11Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.

12Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu,
cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

13Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa,
và không hề nín lặng. *
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết,
từ nay Người không còn chết nữa. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa 1 Cr 12,13

Tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Xướng đáp

XĐây là ngày Chúa đã làm ra, Ha-lê-lui-a.

Đnào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện 

Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa, xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin, và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments