kinh Tối

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

Thánh thi

Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh,
Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần,
Nguyện cầu Ánh Sáng muôn dân
Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây.

Ngài ra định luật an bài
Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,
Chúng con mệt mỏi rã rời,
Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho.

Âm ty Ngài đã phá xưa,
Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy,
Kẻo đoàn con Chúa hư đi,
Uổng công giá máu chuộc về bấy nay.

Vậy dầu cho xác thân này
Ðêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,
Thì lòng trí vẫn một bề
Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.

Ngợi khen Vua Cả thiên đường
Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 90 (91)

Nương bóng Chúa toàn năng

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19)

ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

1Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,

2hãy thưa với Chúa rằng : *
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che,
con tin tưởng vào Ngài.”

3Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng,
khỏi tai ương tàn khốc.

4Chúa phù trì che chở,
dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân : *
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

5Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày, *

6cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

7Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người, *
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

8Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân. *

9Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

10Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà, *

11bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

12Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *

13Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.

14Chúa phán :
“Kẻ gắn bó cùng Ta
sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta
sẽ được sức phù trì ;

15“khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,
lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.

“Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

Lời Chúa Ep 4,26-27

Anh em đừng phạm tội : chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng !

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

Xướng đáp

Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)

ĐC Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn
và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn A-men.

Ca vãn kính Đức Mẹ

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli)

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc
Ha-lê-lui-a!
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang
Ha-lê-lui-a!
Ðã phục sinh như lời Người phán trước
Ha-lê-lui-a!
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng
Ha-lê-lui-a!

Comments