kinh Sách

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

2 Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

3 Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,

4 nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *

5 Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8 Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

10 “Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

11 chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 

Lạy Vua Cả chí tôn hằng hữu
Chịu khổ hình để cứu muôn dân,
Dang tay đánh bại tử thần,
Đem về chiến thắng muôn phần vinh quang.

Ngài lên tận ngai vàng vĩnh cửu,
Cõi thiên đình bên hữu Chúa Cha,
Uy phong ngự chốn thiên toà,
Quyền năng Thánh Phụ trao qua tay Ngài.

Để từ đây muôn loài muôn vật,
Khắp mọi nơi trời đất âm ty,
Thảy đều tay chắp gối quỳ,
Một niềm suy phục trọn bề thần dân.

Thấy cảnh tượng, thiên thần run sợ :
Tội loài người, thân Chúa đền thay,
Rồi lên ngự chốn trời mây,
Phận hèn người thế đổi thay tuyệt vời.

Ngài là chính nguồn vui khôn sánh,
Thưởng công người xa lánh phù hoa.
Lạy Vua ngự chốn thiên toà,
Niềm vui thiên giới vượt xa thế trần.

Ngửa trông Chúa khoan nhân lượng thứ,
Rủ lòng thương xoá bỏ tội tình,
Nhờ ơn vũ lộ huyền linh,
Nghe lời Chúa gọi vươn mình bay cao.

Ngày chung thẩm khi nào chợt tới
Vinh quang Ngài chói lọi trời mây.
Xin tha hình phạt đoạ đày,
Vinh quang đã mất từ đây trả về.

Câu chúc tụng xin quỳ dâng Chúa
Vua cõi trời rực rỡ hồi loan,
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần
Ngàn đời hiển trị muôn phần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 103 (104)

Ca tụng Đấng Tạo Hoá

Phàm ai kết hợp với Đức Ki-tô, đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã có đây rồi (2 Cr 5,17).

I

ĐC Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả. Ha-lê-lui-a.

1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
2cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang. *
Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,

3điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.

Chúa ngự giá xe mây,
Ngài lướt bay cánh gió. *

4Sứ giả Ngài : làn gió bốn phương,
nô bộc Chúa : lửa hồng muôn ngọn.

5Chúa lập địa cầu trên nền vững,
khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời ; *

6áo vực thẳm choàng lên trái đất,
khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.

7Nghe tiếng Ngài doạ nạt,
chúng đồng loạt chạy dài ;
sấm Ngài mới rền vang,
chúng kinh hoàng trốn thoát.

8Băng qua núi qua đồi,
chảy xuôi ra đồng nội
về nơi Chúa đặt cho.

9Ngài vạch đường ranh giới
ngăn cản chúng vượt qua,
không còn cho trở lại
dâng lên ngập địa cầu.

10Chúa khơi nguồn : suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co, *

11đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.

12Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả. Ha-lê-lui-a.

II

ĐC Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài.
Ha-lê-lui-a.

13Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.

14Ngài khiến mọc cỏ xanh
nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc
cho người thế hưởng dùng.

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
15chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, *
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

16Hương bá Li-băng, những cây Chúa đã trồng,
được tràn trề nhựa sống.

17Bầy chim tước rủ nhau làm ổ,
hạc bay về xây tổ ngọn cao. *

18Núi chon von, loài sơn dương tìm đến,
hốc đá sâu, giống ngân thử ẩn mình.

19Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết,
dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.

20Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muông thú tung hoành. *

21Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

22Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ. *

23Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài.
Ha-lê-lui-a.

III

ĐC Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại.
Ha-lê-lui-a.

24Công trình Ngài, lạy Chúa
quả thiên hình vạn trạng ! *
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

25Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật
to lẫn nhỏ vẫy vùng,

26nơi tàu bè cỡi sóng
và thuỷ quái tung tăng,
là vật Chúa tạo thành
để làm trò tiêu khiển.

27Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa,
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. *

28Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

29Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi ; *
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay
mà trở về cát bụi.

30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên, *
và Ngài đổi mới mặt đất này.

31Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. *

32Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,
Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.

33Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa,
sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. *

34Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

35Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,
bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. *
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại.
Ha-lê-lui-a.

Xướng đáp

XThiên Chúa đã làm cho Đức Ki-tô sống lại.
Ha-lê-lui-a.

ĐChính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình
mà làm cho chúng ta sống lại. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 1 Pr 2,11-25

Ki-tô hữu là người tự do

Đối diện với những người ngoại đạo, với những người nắm giữ quyền bính, với hết thảy mọi người, Ki-tô hữu là người cương quyết đi theo Chúa Ki-tô.

Trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

13 Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra : dù là vua, người nắm quyền tối cao, 14 dù là quan, sứ giả của nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện, 15 vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri. 16 Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. 17 Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua.

18 Là gia nhân, anh em hãy tuân phục chủ với tất cả lòng kính sợ, không phải chỉ những người chủ tốt lành và khoan dung, mà cả những người chủ khắc nghiệt. 19 Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ. 20 Vì nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì ? Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 21 Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. 22 Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. 23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe ; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. 24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 25 Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.

Xướng đáp 1 Pr 2,21.24

XĐức Ki-tô đã chịu đau khổ vì chúng ta, Người đã nêu gương

Đđể chúng ta dõi bước theo Người. Ha-lê-lui-a.

XTội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.

Đđể chúng ta dõi bước theo Người. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 2

Đức Ki-tô ban cho ta ơn phục sinh và sự sống

Trích bài giảng của một tác giả thời xưa về mầu nhiệm Vượt Qua.

Khi nhắc đến ơn cứu độ hồng phúc Đức Ki-tô đem lại, thánh Phao-lô kêu lên rằng : Vì A-đam, sự chết đã xâm nhập trần gian ; cũng vậy, nhờ Đức Ki-tô, ơn cứu độ được hoàn lại cho trần gian. Thánh Tông Đồ còn nói : Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai bởi trời mà đến thì thuộc về trời.

Thánh nhân nói tiếp : Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra -tức là con người cũ, con người tội lỗi-, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến - nghĩa là nơi Đức Ki-tô, chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ của kẻ được chọn, được cứu chuộc, được chữa lành, được tẩy sạch. Quả thế, cũng thánh Phao-lô tông đồ nói : Mở đường là Đức Ki-tô -tức là Đấng ban ơn phục sinh và sự sống-, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người - tức là những ai sống theo mẫu gương trong sạch của Người : họ sẽ dựa vào sự phục sinh của Đức Ki-tô mà giữ vững niềm hy vọng, và sẽ được cùng Người hưởng vinh quang Thiên Chúa hứa. Quả thế, chính Chúa Giê-su đã nói trong Tin Mừng : Ai theo tôi, sẽ không chết, nhưng từ cõi chết bước vào cõi sống.

Như vậy, cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Độ đem lại ơn cứu độ để con người được sống. Chính vì lý do đó, Chúa đã muốn chịu chết vì chúng ta, để nhờ tin vào Người, chúng ta được sống mãi mãi. Người đã muốn mang lấy thân phận của chúng ta trong một thời gian, để một khi đã lãnh nhận lời Chúa hứa ban sự sống vĩnh cửu, chúng ta sẽ được cùng Người sống muôn đời.

Đó là ân phúc của các mầu nhiệm thiên giới, đó là quà tặng của mầu nhiệm Vượt Qua, đó là mùa đại lễ đáng quý nhất ta mừng hằng năm, đó là khởi đầu của thế giới mới.

Vì thế, sau khi được Hội Thánh sinh ra nhờ bí tích Thánh Tẩy ban sự sống, tức là được tái sinh và sống đơn sơ như trẻ nhỏ, những người tân tòng reo vang bày tỏ niềm vui của tâm hồn trong trắng. Vì thế, những người cha khiết tịnh, những người mẹ đoan trang sẽ nhờ đức tin mà sinh ra một đoàn con mới, đông vô kể. Vì thế, dưới bóng cây đức tin, từ lòng suối trong lành, sẽ rực lên ánh sáng những ngọn nến lung linh. Vì thế, đoàn con mới này được ơn thiêng thánh hoá và được nuôi dưỡng dồi dào trong bí tích nhiệm mầu đầy tràn Thần Khí. Vì thế, những người tân tòng hợp thành một cộng đoàn huynh đệ được Hội Thánh ấp ủ dưỡng nuôi, trở nên một dân duy nhất ; họ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi cùng một Bản Thể duy nhất và Danh Thánh toàn năng ; họ đồng thanh với vị Ngôn Sứ mà hát lên thánh vịnh của đại lễ hằng năm rằng : Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Xin hỏi ngày nào vậy ? Thưa là ngày của Đấng khơi nguồn sự sống, mở cửa cho rạng đông, tác tạo ánh sáng, nói cách khác là chính Đức Giê-su Ki-tô. Người đã nói về mình rằng : Tôi là ánh sáng..., ai đi ban ngày thì không vấp ngã, nghĩa là : ai theo Đức Ki-tô trong mọi sự, ai dõi vết chân Người, thì sẽ đạt tới ngai chiếu toả ánh sáng muôn đời. Vì thế, lúc còn sống trong xác phàm, chính Người đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho chúng ta : Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người tin vào con cũng ở đó ; như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng ở trong chúng ta.

Xướng đáp 1 Cr 15,47.49.48

XNgười thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà đến.

ĐCũng như chúng ta đã mang hình ảnh kẻ bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. Ha-lê-lui-a.

XNhững kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến.

ĐCũng như chúng ta đã mang hình ảnh kẻ bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. Ha-lê-lui-a.

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi,
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy Cha từ ái, hằng năm Cha ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su, xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments