kinh Trưa - giờ Sáu

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 

Đây giờ phút chói loà rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn,
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.

Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù,
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.

Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày,
Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.

Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 118 (119),9-16

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

II

ĐC Đức Ki-tô đã bị trao nộp
để đền tội chúng ta,
và Người đã sống lại
để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a.

9Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng ?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. *

10Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

11Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. *

12Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

13Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra. *

14Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

15Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. *

16Con vui thú với thánh chỉ Ngài,
chẳng quên lời Ngài phán.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Tv 27 (28),1-3.6-9

Lời cầu khẩn và tạ ơn

Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con (Ga 11,41).

1Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. *
Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.

2Khi con hướng về nơi cực thánh,
giơ đôi tay cầu cứu van nài,
xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện.

3Xin Chúa đừng bắt con phải chết
cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân, *
miệng thì những nói bình an,
mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.

6Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. *
7Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.

Tôi đã được Người thương trợ giúp, *
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ,
cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

8Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, *
là thành trì cứu độ
cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.

9Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, *
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Tv 115 (116B)

Tạ ơn Chúa trong đền thánh

Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Hr 13,15).

10Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
“Ôi nhục nhã ê chề !” *

11Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
“Mọi người đều giả dối !”

12Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *

13Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

14Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *

15Đối với Chúa thật là đắt giá,
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

16Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

17Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

18Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *

19tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Ki-tô đã bị trao nộp
để đền tội chúng ta,
và Người đã sống lại
để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa 1 Ga 5,5-6a

Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ? Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu.

Xướng đáp

XĐây là ngày Chúa đã làm ra, Ha-lê-lui-a.

Đnào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện 

Lạy Cha từ ái, hằng năm Cha ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su, xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments