kinh Chiều

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 

Muôn lạy Chúa là Vua vĩnh cửu
Ngự toà cao bên hữu Chúa Trời,
Đã thương tạo dựng loài người
Giống hình ảnh Chúa một đời con yêu.

Nhưng quỷ dữ gây nhiều tang tóc,
Lấy gian tà đầu độc muôn dân.
Nên Ngài sinh xuống cõi trần
Làm con Trinh Nữ như phàm nhân thôi.

Cho tất cả loài người dưới thế
Kết hợp cùng Thượng Đế Tối Cao,
Nguồn ơn cứu độ tuôn trào
Rửa muôn tội lỗi, ghi sâu ân tình.

Nhằm giải thoát sinh linh khỏi chết,
Cây khổ hình Ngài quyết bước lên.
Trên đài thập tự Máu Chiên
Đổ ra làm giá chuộc đền chúng con.

Ngày sống lại oai phong chiến thắng,
Thánh Phụ Ngài ban tặng vinh quang.
Chúng con khấp khởi tin rằng
Ngài cho sống lại vẻ vang mai ngày.

Và mong ước từ đây hoan hỷ,
Mãi muôn đời mừng lễ Vượt Qua,
Tái sinh ơn nghĩa chan hoà,
Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò.

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 109 (110),1-5.7

Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế

Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

ĐC Bà Ma-ri-a Mác-đa-la
và một bà khác cũng gọi là Ma-ri-a,
đã đến viếng mồ Chúa. Ha-lê-lui-a.

1Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”

2Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

3Đức Chúa phán bảo rằng :
“Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

“Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”

4Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”

5Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

7Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Bà Ma-ri-a Mác-đa-la
và một bà khác cũng gọi là Ma-ri-a,
đã đến viếng mồ Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tv 113A (114)

Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập

Anh em hãy biết rằng : mình cũng ra khỏi Ai-cập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

ĐC Này các bà hãy đến mà xem
nơi đã an táng Chúa. Ha-lê-lui-a.

1Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *

2thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

3Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *

4Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

5Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ?
Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ? *

6Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên ?
Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu ?

7Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *

8Người biến đá tảng thành hồ ao,
và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Này các bà hãy đến mà xem
nơi đã an táng Chúa. Ha-lê-lui-a.

x. Tc Kh 19,1-2.5-7

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ĐC Đức Giê-su nói với các bà : “Các chị em đừng sợ !
Về nhắn bảo anh em Thầy rằng : Hãy đến Ga-li-lê,
họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” Ha-lê-lui-a.

1Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
Đấng vinh hiển uy quyền. *

2Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

5Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

6Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

7Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Giê-su nói với các bà : “Các chị em đừng sợ !
Về nhắn bảo anh em Thầy rằng : Hãy đến Ga-li-lê,
họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa Hr 7,24-27

Chính vì Đức Giê-su hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Phải, đó chính là Vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến : một Vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác : mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân ; phần Người, Người đã dâng chính mình, và chỉ dâng một lần là đủ.

Xướng đáp

Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)

ĐC Đức Giê-su vào làng với hai môn đệ,
rồi trong bữa ăn, Người cầm lấy tấm bánh,
dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Ha-lê-lui-a.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Giê-su vào làng với hai môn đệ,
rồi trong bữa ăn, Người cầm lấy tấm bánh,
dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Ha-lê-lui-a.

Lời cầu 

Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu :

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Xin nhớ đến tất cả những người Chúa đã sai đến phục vụ dân Chúa, - và giúp họ trở nên gương sáng cho mọi người.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết yêu chuộng công lý và hoà bình, - để mọi người được sống hoà thuận và thế giới hưởng bình an.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Xin cho cuộc đời chúng con được hạnh phúc an vui, - cho đất đai trổ sinh hoa mầu tươi tốt, để ai nấy đủ lương thực hằng ngày.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã chiếu soi toàn thế giới cùng muôn loài thụ tạo đang lầm than trong cuộc sống tối tăm, và kêu gọi mọi người bước vào cuộc sống mới, - xin cho mọi anh chị em chúng con đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu.

Lạy Chúa Ki-tô hằng sống, xin nhậm lời chúng con.

Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.

Lời nguyện 

Lạy Cha từ ái, hằng năm Cha ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su, xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ,
và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.

Cộng đoàn A-men.

Comments