Kinh Sáng

I. GIÁO ĐẦU


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


CỘNG ĐOÀN : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


II. THÁNH THI


(đứng)


CHỦ SỰ : Gió sớm lâng lâng quyện sáng về,

Trong bình minh nhuốm sắc pha lê,


CỘNG ĐOÀN : Thấp thoáng bóng chân người thôn nữ,

Viếng mồ chẳng ngại giẫm sương khuya.


CHỦ SỰ : Vội vã dầu thơm đặt cạnh mồ,

Nhưng kìa ai lật tảng đá to ?


CỘNG ĐOÀN : Khăn liệm xếp đây : sầu tuyệt vọng !

Xác Người đã lạc mất phương mô ?


CHỦ SỰ : Buồn ngấm hàng mi lệ ứa trào,

Hương lòng thờ kính gửi trời nao ?


CỘNG ĐOÀN : Tín đồ mất Chúa, ôi cô quạnh !

Mỏm đất trơ vơ, cả huyệt sầu.


CHỦ SỰ : Thoạt đâu gió đẩy đất rung rinh,

Thôn nữ sầu tan vội ngoảnh nhìn :


CỘNG ĐOÀN : Hai người xiêm áo in màu tuyết

Reo vang : “Con Chúa đã phục sinh !”


CHỦ SỰ : Thôi cả trào vui ngập biển lòng,

Thả buồn cho gió cuốn mông lung ;


CỘNG ĐOÀN : Xăm xăm quay gót băng đồng nội,

Thôn nữ vui mừng vượt nắng trong.


CHỦ SỰ : Ôi Chúa phục sinh, phút rợn trời,

Thảo nào đêm dậy ánh sao tươi,


CỘNG ĐOÀN : Gió đàn, hương ngát trăng kiều diễm

Hoà tấu lừng uy đón đợi Người !


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


III. CA VỊNH I


(đứng)


CHỦ SỰ : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con,

con sẽ được tinh tuyền ; *

xin rửa con cho sạch,

con sẽ trắng hơn tuyết.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát

được nhảy múa tưng bừng.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin đừng nỡ đuổi con

không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con

Thần khí thánh của Ngài.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin ban lại cho con

niềm vui vì được Ngài cứu độ, *

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa con thờ

là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con,

con sẽ tung hô Ngài công chính.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát ; *

một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,

thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ

dâng trên bàn thờ Chúa.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Hãy vững dạ an lòng,

tội con đã được tha. Ha-lê-lui-a.


IV. CA VỊNH II


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài,

công trình Ngài, lạy Chúa, lòng con kính sợ !


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy,

qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. *

Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Này Thiên Chúa tự miền Tê-man ngự giá,

từ núi Pa-ran, kìa Đức Thánh quang lâm. *

Bóng uy phong rợp chín tầng trời,

câu chúc tụng vang mười phương đất.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng,

mở đôi tay toả chiếu hào quang : *

nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. *

Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,

giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời bời,

mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy, *

bệnh mục xương đã nhập vào mình,

chân lảo đảo không còn vững bước.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn

chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,

cả vườn nho chẳng được trái nào. *

Quả ô-liu, đợi hoài không thấy,

ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn.

Ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Chúa,

hỷ hoan vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Đức Chúa, Chúa tôi thờ, làm cho tôi mạnh sức, *

cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,

và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,

cứu độ Đấng Ngài đã xức dầu tấn phong. Ha-lê-lui-a.


V. CA VỊNH III


(đứng)


CHỦ SỰ : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !

Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi !


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,

con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *

Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,

và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,

lời phán ra, hoả tốc chạy đi. *

Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,

sương giá như tro, Người rải rắc.


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,

chịu nổi làm sao giá lạnh của Người ! *

Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,

thổi gió lên nước liền tuôn chảy.


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,

chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *

Chúa không đối xử với dân nào như vậy,

không cho họ biết những điều luật của Người.


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, Xi-on hỡi !

Vì Người đã thiết lập hoà bình tận cõi biên cương.

Ha-lê-lui-a.


VI. LỜI CHÚA


(chủ sự đứng)


CHỦ SỰ : Trích sách Công vụ Tông đồ.


Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi ; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.


CỘNG ĐOÀN : (Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát.)


VII. XƯỚNG ĐÁP I


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chính Người đã chịu treo trên thập giá.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


VIII. THÁNH CA TIN MỪNG


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa :


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước ;


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Chúng ta thấy Đức Giê-su

được Thiên Chúa ban vinh dự huy hoàng

làm mũ triều thiên,

vì Đức Giê-su đã cam lòng chịu chết. Ha-lê-lui-a.


IX. LỜI CẦU


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa Cha đã cho Đức Ki-tô phục sinh nhờ Thánh Thần, và cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta được sống mãi. Vậy chúng ta hãy tha thiết cầu xin :


CỘNG ĐOÀN : Lạy Cha, xin ban Thánh Thần để chúng con được sống.


CHỦ SỰ : Lạy Cha chí thánh, Cha đã nhận lễ hy sinh của Đức Ki-tô, và cho Người sống lại từ cõi chết, xin nhận của lễ chúng con dâng và ban cho chúng con được sống muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Cha, xin ban Thánh Thần để chúng con được sống.


CHỦ SỰ : Lạy Cha chí thánh, xin chúc lành cho mọi việc chúng con làm hôm nay, ước gì những công việc ấy làm vinh danh Cha và góp phần thánh hoá mọi người.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Cha, xin ban Thánh Thần để chúng con được sống.


CHỦ SỰ : Lạy Cha chí thánh, xin chỉ vẽ cho chúng con biết cách xây dựng quê hương trần thế, làm sao cho những cố gắng đó cũng giúp cho chúng con đạt tới quê trời.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Cha, xin ban Thánh Thần để chúng con được sống.


CHỦ SỰ : Lạy Cha chí thánh, xin cho chúng con hằng lưu tâm đến anh em, - và nhiệt thành yêu thương phục vụ hết mọi người.


CỘNG ĐOÀN : Lạy Cha, xin ban Thánh Thần để chúng con được sống.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


X. KINH LẠY CHA


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.


CỘNG ĐOÀN : Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con.


CHỦ SỰ : Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


XI. LỜI NGUYỆN


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Đức Ki-tô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con trong bí tích Thánh Tẩy, cho chúng con được hưởng sự sống muôn đời, xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


XII. KẾT THÚC


TRƯỜNG HỢP CHỦ SỰ LÀ LINH MỤC HOẶC PHÓ TẾ


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa ở cùng anh (chị) em.


CỘNG ĐOÀN : Và ở cùng cha (thầy).


CHỦ SỰ : Xin Thiên Chúa toàn năng

là Chúa Cha và Chúa Con,

và Chúa Thánh Thần

ban phúc lành cho anh (chị) em.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


TRƯỜNG HỢP CHỦ SỰ KHÔNG PHẢI LÀ LINH MỤC HOẶC PHÓ TẾ


(đứng)


CHỦ SỰ : Xin Thiên Chúa toàn năng

ban phúc lành cho tất cả chúng ta,

xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ,

và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


NẾU SAU ĐÓ CÔNG ĐOÀN GIẢI TÁN


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúc anh (chị) em ra về bình an.


CỘNG ĐOÀN : Tạ ơn Chúa.

Comments