Kinh Sách

I. GIÁO ĐẦU


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

CỘNG ĐOÀN : cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.


II. THÁNH THI


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Vua Cả chí tôn hằng hữu

Chịu khổ hình để cứu muôn dân,

CỘNG ĐOÀN : Dang tay đánh bại tử thần,

Đem về chiến thắng muôn phần vinh quang.


CHỦ SỰ : Ngài lên tận ngai vàng vĩnh cửu,

Cõi thiên đình bên hữu Chúa Cha,

CỘNG ĐOÀN : Uy phong ngự chốn thiên toà,

Quyền năng Thánh Phụ trao qua tay Ngài.


CHỦ SỰ : Để từ đây muôn loài muôn vật,

Khắp mọi nơi trời đất âm ty,

CỘNG ĐOÀN : Thảy đều tay chắp gối quỳ,

Một niềm suy phục trọn bề thần dân.


CHỦ SỰ : Thấy cảnh tượng, thiên thần run sợ :

Tội loài người, thân Chúa đền thay,

CỘNG ĐOÀN : Rồi lên ngự chốn trời mây,

Phận hèn người thế đổi thay tuyệt vời.


CHỦ SỰ : Ngài là chính nguồn vui khôn sánh,

Thưởng công người xa lánh phù hoa.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Vua ngự chốn thiên toà,

Niềm vui thiên giới vượt xa thế trần.


CHỦ SỰ : Ngửa trông Chúa khoan nhân lượng thứ,

Rủ lòng thương xoá bỏ tội tình,

CỘNG ĐOÀN : Nhờ ơn vũ lộ huyền linh,

Nghe lời Chúa gọi vươn mình bay cao.


CHỦ SỰ : Ngày chung thẩm khi nào chợt tới

Vinh quang Ngài chói lọi trời mây.

CỘNG ĐOÀN : Xin tha hình phạt đoạ đày,

Vinh quang đã mất từ đây trả về.


CHỦ SỰ : Câu chúc tụng xin quỳ dâng Chúa

Vua cõi trời rực rỡ hồi loan,

CỘNG ĐOÀN : Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần

Ngàn đời hiển trị muôn phần quang vinh.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


III. CA VỊNH I


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,

đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


CHỦ SỰ : Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập,

bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


CHỦ SỰ : Chính vì Chúa giận

mà da thịt con không chỗ nào lành ; *

vì tội lỗi của con

mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


CHỦ SỰ : Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ

như gánh nặng vượt quá sức con.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


IV. CA VỊNH II


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Vết thương con nặng mùi, rữa nát,

bởi vì con điên cuồng ;

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : thân lom khom, rã rời, kiệt sức,

suốt cả ngày con thiểu não lang thang. *

Ngang lưng đầy lửa bỏng,

da thịt con không chỗ nào lành.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bị suy nhược, nát tan, kiệt sức,

tim thét gào thì miệng phải rống lên. *

Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,

tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường !

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Tim hồi hộp, sức con đã kiệt,

mắt cũng chẳng còn sáng như xưa. *

Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần,

bà con ruột thịt cũng đứng xa.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy,

đứa mưu hại con buông lời độc địa, *

suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ. Ha-lê-lui-a.


V. CA VỊNH III


(đứng)


CHỦ SỰ : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì,

tựa người câm, không hề mở miệng, *

cầm bằng kẻ không nghe chi hết,

chẳng một lời đối đáp ngoài môi.

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy ;

lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

chính Chúa sẽ đáp lời. *

Con nói :

“Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,

cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo.”

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Thật thì con đã gần quỵ ngã,

nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. *

Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn.

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Kẻ vô cớ thù con đều mạnh thế,

người vô lý ghét con thật quá nhiều ! *

Con làm ơn thì chúng trả oán,

con theo đuổi điều lành, chúng lại tố cáo con.

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc,

đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. *

Lạy Chúa cứu độ con,

xin Ngài mau phù trợ.

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Tội đã phạm, con xin xưng thú,

lạy Chúa cứu độ con,

xin đừng bỏ mặc con bao giờ ! Ha-lê-lui-a.


VI. BÀI ĐỌC 1


(chủ sự đứng)


CHỦ SỰ : Trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.


Đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu : chúng ta hãy yêu thương nhau ; chúng ta đừng bắt chước Ca-in : nó là người của ác thần, nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em ? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng : chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ?


CỘNG ĐOÀN : (Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát.)


VII. XƯỚNG ĐÁP I


(đứng)


CHỦ SỰ : Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.

CỘNG ĐOÀN : Vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúng ta biết rằng : Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em.

CỘNG ĐOÀN : Vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Đức Ki-tô, cả trời đất vui mừng. Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Vì Ngài đã sống lại. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


VIII. BÀI ĐỌC 2


(chủ sự đứng)


CHỦ SỰ : Trích khảo luận của thánh Âu-tinh, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Gio-an.


Hội Thánh được biết là có hai cuộc sống Thiên Chúa đã mặc khải và trao ban : cuộc sống trong đức tin và cuộc sống trong trực kiến ; cuộc sống thời lữ hành và cuộc sống nơi cư ngụ vĩnh viễn ; cuộc sống lầm than vất vả và cuộc sống nghỉ ngơi an nhàn ; cuộc sống thời đi đường và cuộc sống tại quê hương ; cuộc sống phải ra sức làm việc và cuộc sống được phúc chiêm ngưỡng làm phần thưởng.


Thánh Phê-rô tông đồ là tiêu biểu cho cuộc sống trước, còn thánh Gio-an thì cho cuộc sống sau. Toàn bộ cuộc sống trước diễn ra trên trần gian này cho đến ngày tận thế, và sẽ kết thúc trong ngày đó. Cuộc sống sau thì khác : nó sẽ chỉ hoàn thành sau ngày tận thế, nhưng sẽ không bao giờ chấm dứt trong thế giới tương lai. Vì thế, Chúa Giê-su mới bảo ông Phê-rô : Hãy theo Thầy, nhưng lại nói về ông Gio-an : Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh. Phần anh, hãy theo Thầy.


Anh hãy theo Thầy, hãy noi gương Thầy mà chịu đựng những khốn khó trần gian. Còn Gio-an phải ở lại cho tới khi Thầy đến ban phúc lộc vĩnh cửu. Có thể nói rõ hơn thế này : ai đã học gương Thầy trong cuộc Thương Khó mà sống đời hoạt động, thì hãy theo Thầy. Còn ai đã bắt đầu sống đời chiêm niệm, thì hãy ở lại cho tới khi Thầy đến, và lúc Thầy đến, ắt Thầy sẽ làm cho cuộc sống chiêm niệm của người ấy nên hoàn hảo.


Người có lòng đạo đức và nhẫn nại đến cùng sẽ theo Đức Ki-tô và theo Người đến chết. Còn người muốn hiểu biết đầy đủ về Đức Ki-tô thì sẽ ở lại cho tới lúc Người đến, và lúc đó hẳn Người sẽ tỏ mình ra hoàn toàn cho họ.


Ở nơi đây, trong cõi đất dành cho kẻ chết, dĩ nhiên phải chịu những nỗi khốn khó của thế gian này ; còn ở nơi kia, trong cõi đất dành cho người sống, sau này mới được thấy những phúc lộc Chúa ban. Điều Chúa Giê-su nói : Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến thì không được hiểu như thể Người nói là ở lại hay ở lại mãi mà phải hiểu là đợi chờ. Quả thế, điều mà ông Gio-an là tiêu biểu không được thực hiện bây giờ, nhưng sẽ được thực hiện khi Đức Ki-tô đến. Còn điều mà ông Phê-rô là tiêu biểu (ông là người đã được nghe lời kêu gọi Anh hãy theo Thầy), nếu không làm ngay từ bây giờ thì sẽ không đạt được điều mong đợi.


Nhưng xin đừng ai tách hai Tông Đồ lừng danh đó ra. Cả hai đều sống cuộc đời mà ông Phê-rô là tiêu biểu và cả hai cũng sẽ sống cuộc đời mà ông Gio-an là tiêu biểu. Trên bình diện tiêu biểu, một người theo Chúa, một người ở lại. Nhưng trong lãnh vực đức tin, cả hai đều đã chịu những cơn khốn khó trong cuộc đời lầm than này, cả hai đều đợi trông những phúc lộc trong cuộc đời tràn ngập hạnh phúc vĩnh cửu.


Không nguyên các vị đó, mà còn cả Hội Thánh, Hiền Thê của Đức Ki-tô, phải được giải thoát khỏi những thử thách của cuộc đời này và phải được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống mai sau.


Hai cuộc đời ấy đều được ông Phê-rô và ông Gio-an làm tiêu biểu, mỗi ông tiêu biểu cho một cuộc đời. Thật thế, cả hai ông, đều sống cuộc đời chóng qua này trong đức tin. Cả hai sẽ được hưởng đời sống vĩnh cửu khi được trực kiến Thiên Chúa.


Vậy, vì mọi tín hữu đều khăng khít thuộc về thân mình Đức Ki-tô, và vì mục đích điều khiển con thuyền Hội Thánh trong cuộc đời đầy phong ba bão táp này, nên ông Phê-rô, vị thủ lãnh các Tông Đồ đã nhận được chìa khoá Nước Trời để cầm buộc và tháo cởi tội lỗi. Cũng vì hết mọi tín hữu đó mà ông Gio-an, tác giả sách Tin Mừng, đã nằm tựa đầu vào ngực Đức Ki-tô để tìm thấy ở đó một chỗ thật yên hàn trong cuộc sống rất thân mật.


Không nguyên một mình ông Phê-rô mà cả Hội Thánh cầm buộc và tháo cởi tội lỗi. Cũng không nguyên một mình ông Gio-an uống nơi mạch suối tức nơi lòng của Chúa. Ông Gio-an đã rao giảng về Ngôi Lời, Đấng đã có lúc khởi đầu, Đấng hướng về Thiên Chúa và rao giảng về những mầu nhiệm cao siêu khác liên quan đến thần tính của Đức Ki-tô, đến Ba Ngôi Thiên Chúa và một bản tính Thiên Chúa. Những chân lý này, ông sẽ được chiêm ngưỡng nhãn tiền trong Nước Trời ; còn từ bây giờ cho tới khi Chúa đến, ông chỉ thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Chính Chúa Ki-tô phổ biến Tin Mừng khắp nơi trên mặt đất, để ai nấy tuỳ theo khả năng có thể đến mà đón nhận.


CỘNG ĐOÀN : (Thinh lặng suy niệm trong giây lát.)


IX. XƯỚNG ĐÁP II


(đứng)


CHỦ SỰ : Thiên Chúa, nguồn mọi ân sủng, là Đấng đã kêu gọi chúng ta vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô,

CỘNG ĐOÀN : Người sẽ cho những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Đấng đã làm cho Đức Giê-su trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng ta được trỗi dậy với Đức Giê-su.

CỘNG ĐOÀN : Người sẽ cho những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Đức Ki-tô, cả trời đất vui mừng. Ha-lê-lui-a.

CỘNG ĐOÀN : Vì Ngài đã sống lại. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


X. LỜI NGUYỆN


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Đức Ki-tô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con trong bí tích Thánh Tẩy, cho chúng con được hưởng sự sống muôn đời, xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


XI. KẾT THÚC


(đứng)


CHỦ SỰ : Nào ta chúc tụng Chúa.


CỘNG ĐOÀN : Tạ ơn Chúa.

Comments