Kinh Trưa Giờ Chín - Năm A

I. GIÁO ĐẦU


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


CỘNG ĐOÀN : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


II. THÁNH THI


(đứng)


CHỦ SỰ : Đây giờ phút chói loà rực rỡ

Khiến mây mù thập giá bay tan,


CỘNG ĐOÀN : Tối tăm biến khỏi trần hoàn,

Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.


CHỦ SỰ : Chính là lúc Chúa vào âm phủ

Diệt ma vương phá vỡ ngục tù,


CỘNG ĐOÀN : Vong nhân được trả tự do

Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.


CHỦ SỰ : Tử thần diệt ắt là thế giới

Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,


CỘNG ĐOÀN : Cuộc đời vinh phúc mai ngày,

Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.


CHỦ SỰ : Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại,

Đấng lừng danh đánh bại tử thần,


CỘNG ĐOÀN : Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


III. CA VỊNH I


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,

ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !” *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,

ta thấy mình chan chứa một niềm vui !


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống vãi gieo ; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


IV. CA VỊNH II


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không phòng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Này con cái là hồng ân của Chúa,

con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế ! *

Họ sẽ không nhục nhã

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


V. CA VỊNH III


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người. *

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

bạn quả là lắm phúc nhiều may.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

khác nào cây nho đầy hoa trái, *

và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,

xúm xít tại bàn ăn.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ðó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *

Xin Chúa từ Xi-on

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ước chi trong suốt cả cuộc đời

bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,

được sống lâu bên đàn con cháu. *

Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


VI. LỜI CHÚA


(chủ sự đứng)


CHỦ SỰ : Trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.


Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ.


CỘNG ĐOÀN : (Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát.)


VII. XƯỚNG ĐÁP


(đứng)


CHỦ SỰ : Xin Chúa ở lại với chúng con, Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : vì trời đã xế chiều. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


VIII. LỜI NGUYỆN


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.


Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Đức Ki-tô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con trong bí tích Thánh Tẩy, cho chúng con được hưởng sự sống muôn đời, xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


IX. KẾT THÚC


(đứng)


CHỦ SỰ : Nào ta chúc tụng Chúa.


CỘNG ĐOÀN : Tạ ơn Chúa.

Comments