Kinh Trưa Giờ Sáu - Năm A

I. GIÁO ĐẦU


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


CỘNG ĐOÀN : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


II. THÁNH THI


(đứng)


CHỦ SỰ : Đây giờ phút chói loà rực rỡ

Khiến mây mù thập giá bay tan,


CỘNG ĐOÀN : Tối tăm biến khỏi trần hoàn,

Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.


CHỦ SỰ : Chính là lúc Chúa vào âm phủ

Diệt ma vương phá vỡ ngục tù,


CỘNG ĐOÀN : Vong nhân được trả tự do

Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.


CHỦ SỰ : Tử thần diệt ắt là thế giới

Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,


CỘNG ĐOÀN : Cuộc đời vinh phúc mai ngày,

Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.


CHỦ SỰ : Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại,

Đấng lừng danh đánh bại tử thần,


CỘNG ĐOÀN : Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


III. CA VỊNH I


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,

Đấng đang ngự trên trời.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Quả thật như mắt của gia nhân

hướng nhìn tay ông chủ,

như mắt của nữ tỳ

hướng nhìn tay bà chủ,


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa

là Thiên Chúa chúng ta,

tới khi Người xót thương chút phận.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Rủ lòng thương, lạy Chúa, xin rủ lòng thương,

bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : hồn thật quá ê chề vì hứng chịu

lời nhạo báng của phường tự mãn,

giọng khinh người của bọn kiêu căng.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


IV. CA VỊNH II


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng :

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

khi thiên hạ nhằm ta xông tới,


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,

lúc đùng đùng giận ta như vậy ;


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : hẳn là nước đã cuốn ta đi,

dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *

hẳn là nước cuồn cuộn

đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin chúc tụng Đức Chúa

đã không bỏ mặc ta

làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Hồn ta tựa cánh chim

thoát lưới người đánh bẫy ; *

lưới giăng đã đứt rồi,

thế là ta thoát nạn.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,

Đấng đã dựng nên cả đất trời.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


V. CA VỊNH III


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xi-on

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn thuở vẫn trường tồn.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Như núi đồi bao bọc

thành Giê-ru-sa-lem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và mãi mãi.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu

và những ai lòng dạ thẳng ngay.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *

Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


VI. LỜI CHÚA


(chủ sự đứng)


CHỦ SỰ : Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.


Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà ; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.


CỘNG ĐOÀN : (Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát.)


VII. XƯỚNG ĐÁP


(đứng)


CHỦ SỰ : Các môn đệ vui mừng. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Vì được nhìn thấy Chúa. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


VIII. LỜI NGUYỆN


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.


Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Đức Ki-tô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con trong bí tích Thánh Tẩy, cho chúng con được hưởng sự sống muôn đời, xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


IX. KẾT THÚC


(đứng)


CHỦ SỰ : Nào ta chúc tụng Chúa.


CỘNG ĐOÀN : Tạ ơn Chúa.

Comments