Kinh Tối

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

Thánh thi

Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh,
Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần,
Nguyện cầu Ánh Sáng muôn dân
Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây.

Ngài ra định luật an bài
Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,
Chúng con mệt mỏi rã rời,
Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho.

Âm ty Ngài đã phá xưa,
Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy,
Kẻo đoàn con Chúa hư đi,
Uổng công giá máu chuộc về bấy nay.

Vậy dầu cho xác thân này
Ðêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,
Thì lòng trí vẫn một bề
Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.

Ngợi khen Vua Cả thiên đường
Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Đức Ki-tô, Đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh)

ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

3Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá *
ưa thích chuyện hư không,
chạy theo điều giả dối ?

4Hãy biết rằng :
Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa ; *
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

5Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

6Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
và tin tưởng vào Chúa.

7Biết bao kẻ nói rằng :
“Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?” *
Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

8Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

9Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *
vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

10ban cho con được sống yên hàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5)

1Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa
ứng trực suốt đêm trong thánh điện,
nào chúc tụng Chúa đi !

2Hãy giơ tay hướng về cung thánh
mà dâng lên lời chúc tụng Người.

3Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
từ núi thánh Xi-on.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

Lời Chúa Đnl 6,4-7

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

Xướng đáp

XTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

ĐTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

XNgài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.

ĐHa-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

XVinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

ĐTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

Thánh ca Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)

ĐC Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn
và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn A-men.

Ca vãn kính Đức Mẹ

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli)

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc
Ha-lê-lui-a!
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang
Ha-lê-lui-a!
Ðã phục sinh như lời Người phán trước
Ha-lê-lui-a!
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng
Ha-lê-lui-a!

Comments