Kinh Sáng

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

1
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2
Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

3
Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

6
Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8
Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

10
“Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11
chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

1
Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
2
phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

3
Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

4
Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

5
Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

2
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *
3
cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

4
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

5
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

6
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

7
Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái :
Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc. *
8
Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta
ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

1
Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
2
Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

3
Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

4
Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

5
Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
6
Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

7
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

8
Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

9
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

10
Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Gió sớm lâng lâng quyện sáng về,
Trong bình minh nhuốm sắc pha lê,
Thấp thoáng bóng chân người thôn nữ,
Viếng mồ chẳng ngại giẫm sương khuya.

Vội vã dầu thơm đặt cạnh mồ,
Nhưng kìa ai lật tảng đá to ?
Khăn liệm xếp đây : sầu tuyệt vọng !
Xác Người đã lạc mất phương mô ?

Buồn ngấm hàng mi lệ ứa trào,
Hương lòng thờ kính gửi trời nao ?
Tín đồ mất Chúa, ôi cô quạnh !
Mỏm đất trơ vơ, cả huyệt sầu.

Thoạt đâu gió đẩy đất rung rinh,
Thôn nữ sầu tan vội ngoảnh nhìn :
Hai người xiêm áo in màu tuyết
Reo vang : “Con Chúa đã phục sinh !”

Thôi cả trào vui ngập biển lòng,
Thả buồn cho gió cuốn mông lung ;
Xăm xăm quay gót băng đồng nội,
Thôn nữ vui mừng vượt nắng trong.

Ôi Chúa phục sinh, phút rợn trời,
Thảo nào đêm dậy ánh sao tươi,
Gió đàn, hương ngát trăng kiều diễm
Hoà tấu lừng uy đón đợi Người !

Thánh thi

Gió sớm lâng lâng quyện sáng về,
Trong bình minh nhuốm sắc pha lê,
Thấp thoáng bóng chân người thôn nữ,
Viếng mồ chẳng ngại giẫm sương khuya.

Vội vã dầu thơm đặt cạnh mồ,
Nhưng kìa ai lật tảng đá to ?
Khăn liệm xếp đây : sầu tuyệt vọng !
Xác Người đã lạc mất phương mô ?

Buồn ngấm hàng mi lệ ứa trào,
Hương lòng thờ kính gửi trời nao ?
Tín đồ mất Chúa, ôi cô quạnh !
Mỏm đất trơ vơ, cả huyệt sầu.

Thoạt đâu gió đẩy đất rung rinh,
Thôn nữ sầu tan vội ngoảnh nhìn :
Hai người xiêm áo in màu tuyết
Reo vang : “Con Chúa đã phục sinh !”

Thôi cả trào vui ngập biển lòng,
Thả buồn cho gió cuốn mông lung ;
Xăm xăm quay gót băng đồng nội,
Thôn nữ vui mừng vượt nắng trong.

Ôi Chúa phục sinh, phút rợn trời,
Thảo nào đêm dậy ánh sao tươi,
Gió đàn, hương ngát trăng kiều diễm
Hoà tấu lừng uy đón đợi Người !

Thánh thi

Đoàn ca nhạc Giê-ru-sa-lem mới
Hãy nhịp nhàng hoà tấu khúc tân ca,
Cho khắp cả mười phương đều vang dội
Để họp mừng mùa hoan lạc Vượt Qua.

Này Đức Chúa vùng lên như mãnh hổ,
Sức mạnh phi thường quật ngã khủng long
Tiếng hô lớn vang động miền âm phủ,
Thức tỉnh người nằm dưới chốn tử vong.

Kìa thần chết từng rắc gieo kinh hãi
Bỗng phút giây thấy sự nghiệp tan tành,
Ngục tối vỡ tù nhân vùng trỗi dậy
Thoát xích xiềng theo gót Vị Cứu Tinh.

Ôi chiến thắng quả lẫy lừng hiển hách
Đã khiến Người lập vương quốc vô biên :
Trời thăm thẳm hay địa cầu xa tắp,
Một giang san Người nắm giữ chủ quyền.

Nào chiến sĩ, đến trước ngai vinh hiển,
Ta hãy tung hô Vua Cả thiên đường,
Và tha thiết xin được vào thánh điện
Để đêm ngày hầu cận Đức Quân Vương.

Ôi Giê-su, lòng chúng con mong mỏi
Ngài đổ vào niềm phấn khởi hân hoan.
Nhờ thánh sủng chúng con thành người mới,
Xin rộng ban phần vinh thắng khải hoàn !

Cùng phủ phục trước bệ rồng, lạy Chúa,
Đấng lừng danh đánh bại chính tử thần.
Kính dâng Ngài cùng Thánh Linh Thánh Phụ,
Khúc nhạc phụng thờ, tiếng hát tri ân.

Ca vịnh

Tv 91 (92)

Ca tụng Chúa Hoá Công

Ca tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện (thánh A-tha-na-xi-ô).

ĐC Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên.
Ha-lê-lui-a.

2
Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

3
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *
4
hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,
nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà !

5
Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên : *
6
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay !

7
Người khờ dại nào đâu có biết,
kẻ ngu si chẳng hiểu điều này : *
8
Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
phường gian ác có đua nở khoe tươi,
cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

9
Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *
10
Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,
kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,
bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

11
Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,
tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,
thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *
12
Mắt con nghênh những kẻ địch thù,
tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

13
Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng, *
14
được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta ;

15
già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *
16
để loan truyền rằng : Chúa thật là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên.
Ha-lê-lui-a.

Tc Đnl 32,1-12

Những ân huệ Chúa ban cho dân Người

Biết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).
ĐC Ta là Đấng cầm quyền sinh tử ;
Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a.

1
Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể,
đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.

2
Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,
lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *
khác nào mưa rơi trên nội cỏ,
giống như nước đổ xuống đồng xanh.

3
Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,
trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ !

4
Người là núi đá : sự nghiệp Người hoàn hảo,
vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *
Chúa tín thành không mảy may gian dối,
Người quả là chính trực công minh.

5
Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố
lại lỗi đạo với Người, *
ôi nòi giống lưu manh tà vạy !

6
Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao ? *
Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,
Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành củng cố ?

7
Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,
và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. *
Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.

8
Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,
và khiến loài người khắp ngả chia tay, *
thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc
theo số các thần minh.

9
Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,
nhà Gia-cóp là sản nghiệp của Người.

10
Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,
giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *
Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,
luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

11
Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,
giục bầy con bay nhảy,
xoè cánh ra đỡ lấy,
rồi cõng con trên mình.

12
Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân,
chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ta là Đấng cầm quyền sinh tử ;
Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a.

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

ĐC Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Đức Ki-tô
được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên.
Ha-lê-lui-a.

2
Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.

Uy phong Ngài vượt quá trời cao. *
3
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

4
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài, *
5
thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ?

6
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *
7
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

8
Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
9
nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

10
Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Đức Ki-tô
được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên.
Ha-lê-lui-a.

Lời Chúa Rm 14,7-9

Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Xướng đáp

XChúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

ĐChúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

XChính Người đã chịu treo trên thập giá.

ĐHa-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

XVinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

ĐChúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

ĐC Thầy bảo thật anh em :
Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha,
thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho.
Ha-lê-lui-a.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thầy bảo thật anh em :
Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha,
thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho.
Ha-lê-lui-a.

Lời cầu

Đức Ki-tô phục sinh đã trở nên nguồn sống muôn đời cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy sốt sắng kêu xin Người :

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,
xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Chúa là Mục Tử nhân hiền, - xin cho chúng con ngay từ sớm mai này được no say Lời Chúa và Bánh trường sinh.

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,
xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Xin đừng để chúng con xa đường lạc lối, - nhưng giúp chúng con trung thành nghe tiếng Chúa và theo Chúa đến cùng.

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,
xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Xin soi sáng và phù trợ những người rao giảng Lời Chúa, - và cho chúng con lấy cả cuộc đời mình làm chứng rằng Chúa đã phục sinh.

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,
xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Xin Chúa thành nguồn vui không ai cướp mất được của chúng con, - để chúng con thoát khỏi nỗi buồn sầu do tội lỗi gây nên, và tiến tới cuộc sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,
xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cộng đoàn Và ở cùng cha.

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.

Cộng đoàn A-men.

Kết thúc

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
ban phúc lành cho tất cả chúng ta,
xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ,
và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.

Cộng đoàn A-men.
Comments