Kinh Sách

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 1

Hôm nay chính là ngày của Chúa,
Ánh hồng thiêng rực rỡ toả lan,
Khi dòng Máu Thánh tuôn tràn
Rửa muôn tội lỗi thế gian bao đời.

Nguồn hy vọng nuôi người nản chí,
Ánh hào quang soi kẻ mù loà,
Nghe tên trộm được thứ tha,
Ai còn sợ sệt ai mà chẳng yên ?

Thiên thần cũng ngạc nhiên bỡ ngỡ,
Đang thấy y chịu khổ ngoài thân,
Một lời hối cải ăn năn,
Bỗng đâu Chúa hứa chung phần thiên cung.

Ôi huyền diệu lạ lùng khôn ví :
Muốn chữa lành dịch tễ chúng nhân,
Chính thân thể Đấng Cao Tôn
Đền thay tội lỗi của muôn xác phàm !

Ôi mầu nhiệm suy làm sao thấu,
Tội chờ lòng nhân hậu tha cho,
 n tình xua đuổi âu lo,
Chết đi mới được thiên thu trường tồn !

Giê-su hỡi, chúng con nài nỉ
Được muôn đời mừng lễ Vượt Qua,
Tái sinh ơn nghĩa chan hoà
Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò !

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Thánh thi 2

Lạy Vua Cả chí tôn hằng hữu
Chịu khổ hình để cứu muôn dân,
Dang tay đánh bại tử thần,
Đem về chiến thắng muôn phần vinh quang.

Ngài lên tận ngai vàng vĩnh cửu,
Cõi thiên đình bên hữu Chúa Cha,
Uy phong ngự chốn thiên toà,
Quyền năng Thánh Phụ trao qua tay Ngài.

Để từ đây muôn loài muôn vật,
Khắp mọi nơi trời đất âm ty,
Thảy đều tay chắp gối quỳ,
Một niềm suy phục trọn bề thần dân.

Thấy cảnh tượng, thiên thần run sợ :
Tội loài người, thân Chúa đền thay,
Rồi lên ngự chốn trời mây,
Phận hèn người thế đổi thay tuyệt vời.

Ngài là chính nguồn vui khôn sánh,
Thưởng công người xa lánh phù hoa.
Lạy Vua ngự chốn thiên toà,
Niềm vui thiên giới vượt xa thế trần.

Ngửa trông Chúa khoan nhân lượng thứ,
Rủ lòng thương xoá bỏ tội tình,
Nhờ ơn vũ lộ huyền linh,
Nghe lời Chúa gọi vươn mình bay cao.

Ngày chung thẩm khi nào chợt tới
Vinh quang Ngài chói lọi trời mây.
Xin tha hình phạt đoạ đày,
Vinh quang đã mất từ đây trả về.

Câu chúc tụng xin quỳ dâng Chúa
Vua cõi trời rực rỡ hồi loan,
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần
Ngàn đời hiển trị muôn phần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 105 (106)

Chúa nhân từ, dân Người bất chính

Những sự việc này đã được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời gian sau hết này (1 Cr 10,11).

I
ĐC Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,
xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

1
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2
Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa,
sẽ công bố mọi câu tán tụng Người ? *
3
Hạnh phúc thay người giữ đức công minh
và hằng thực thi điều chính trực !

4
Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con
bởi lòng thương dân Ngài, *
xin ngự đến viếng thăm
mà ban ơn cứu độ.

5
Xin cho con được thấy tỏ tường
phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, *
để chúng con được vui niềm vui dân Chúa
và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.

6
Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội,
đã ở bất công, làm điều gian ác.

7
Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con
đã không hiểu những kỳ công của Chúa, *
đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn,
và phản loạn ở nơi Biển Đỏ.

8
Nhưng vì Thánh Danh, Người thương cứu họ,
để biểu dương uy vũ của Người.

9
Người ngăm đe Biển Đỏ, Biển liền cạn khô ; *
đưa họ đi qua lòng vực thẳm,
khác nào đi giữa chốn hoang vu.

10
Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét,
giải thoát họ khỏi tay địch thù :

11
Nước dìm quân đối nghịch,
không một kẻ thoát thân. *
12
Bấy giờ họ mới tin lời Người phán,
và hát lên bài tán tụng Người.

13
Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa,
chẳng đợi lệnh Người ban. *
14
Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng,
chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.

15
Chúa liền ban điều họ đã xin,
cho dư đầy đến độ chán ngấy.

16
Trong doanh trại, họ ganh với Mô-sê
và A-ha-ron, người được Chúa thánh hiến. *
17
Đất bỗng rẽ ra nuốt sống Đa-than,
chôn vùi bọn A-vi-ram cả lũ.

18
Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy,
ngọn hoả hào thiêu rụi phường gian ác.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,
xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

II
ĐC Hãy coi chừng
kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa
là Thượng Đế ngươi thờ.

19
Tại Khô-rép, họ đúc một con bê,
rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. *
20
Họ đổi Chúa vinh quang
lấy hình bò ăn cỏ.

21
Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập, *
22
việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.

23
Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,
nếu người Chúa chọn là Mô-sê
chẳng đem thân cản lối
ở ngay trước mặt Người, *
hầu ngăn cơn thịnh nộ
kẻo Chúa diệt trừ dân.

24
Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,
chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán, *
25
trong lều trại, lẩm bẩm kêu ca,
chẳng thèm nghe tiếng Chúa.

26
Người giơ tay trên họ mà thề
sẽ làm họ gục ngã trong miền sa mạc, *
27
bắt giống nòi tản mác giữa chư dân,
phân tán họ đi nhiều miền khác.

28
Họ suy phục thần Ba-an Phê-o,
và ăn của lễ cúng dâng người chết, *
29
trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch,
khiến tai ương ập xuống trên đầu.

30
Pin-khát liền đứng ra phân xử,
tai hoạ bỗng dứt ngay. *
31
Thế nên từ đời nọ đến đời kia,
đến thiên thu vạn đại,
việc ông làm được coi là công chính.

32
Bên dòng nước Mê-ri-ba, họ trêu giận Người,
khiến Mô-sê vì họ mà chuốc hoạ vào thân,*
33
bởi họ làm ông trí lòng bực bội,
mở miệng ra ông đã lỡ lời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy coi chừng
kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa
là Thượng Đế ngươi thờ.

III
ĐC Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ,
quy tụ chúng con về
từ giữa muôn dân nước. Ha-lê-lui-a.

34
Họ đã không diệt trừ những dân
mà Chúa đã chỉ định, *
35
họ sống chung lộn giữa chư dân,
học đòi những hành vi của chúng.

36
Họ lấy tượng thần chúng mà thờ :
đó chính là cạm bẫy họ sa chân. *
37
Họ giết con mình cả trai lẫn gái
mà hiến quỷ tế thần.

38
Họ đổ máu vô tội,
máu con trai con gái của mình,
dâng tiến thần Ca-na-an làm tế phẩm, *
và vì máu này, đất đã ra ô uế.

39
Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,
phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.

40
Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, *
Người tởm kinh gia nghiệp của mình,
41
phó mặc họ vào tay đám chư dân.

Kẻ thù thống trị họ,
42
và địch quân áp bức, *
dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu.

43
Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,
đắm chìm trong tội ác của mình. *
44
Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,
nghe thấy lời cầu cứu van xin.

45
Chúa nhớ lại giao ước của Người mà giúp họ,
mở lượng hải hà, Người chạnh lòng thương, *
46
và khiến những ai bắt họ đi đày
cũng động lòng trắc ẩn.

47
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
xin Ngài thương cứu độ,
quy tụ chúng con về
từ giữa muôn dân nước, *
để chúng con cảm tạ Thánh Danh
và được hiên ngang tán dương Ngài.

48
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
từ muôn thuở cho đến muôn đời. *
Toàn dân hãy hô lớn :
A-men ! A-men !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ,
quy tụ chúng con về
từ giữa muôn dân nước. Ha-lê-lui-a.

Xướng đáp

XNhờ Đức Giê-su Ki-tô từ cõi chết sống lại. Ha-lê-lui-a.

ĐThiên Chúa đã cho ta được tái sinh,
được chung niềm hy vọng sống động. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 1 Ga 3,18-24

Điều răn Chúa truyền là tin và yêu

Yêu thương cho chân thật phải như thế nào.

Trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

18
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật
và bằng việc làm.
19
Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
20
Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.
21
Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22
Và bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23
Đây là điều răn của Người : Chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24
Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Xướng đáp 1 Ga 3,24 ; Hc 1,9a.10ab

XAi tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

ĐCăn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

XThiên Chúa đã dùng thần khí thánh của Người mà tạo dựng khôn ngoan, và đổ tràn xuống trên mọi xác phàm.

ĐCăn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 2

Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Nít-xê, về sách Diễm ca.

Nếu tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi và nếu sợ hãi biến thành tình yêu, thì bấy giờ người ta sẽ nhận ra rằng sự hợp nhất chính là yếu tố đưa tới ơn cứu độ : mọi người được kết hợp với nhau khi họ gắn bó mật thiết với điều thiện duy nhất nhờ sự trọn lành mà chim bồ câu là biểu tượng.

Chúng ta hiểu được một đôi điều như thế nhờ những lời sau đây trong sách Diễm ca : Bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp tuyệt trần của tôi chỉ có một. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều.

Và điều này được Chúa lên tiếng giải thích rõ ràng cho chúng ta trong Tin Mừng. Quả thật, Người chúc lành cho các môn đệ, trao toàn quyền cho các ông và dùng những lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha mà ban các ơn lành khác cho những người xứng đáng. Ngoài ra, Người còn ban thêm cho các ông ơn cao cả nhất này là các ông không còn chia rẽ vì những sự lựa chọn khác biệt khi phải phê phán về một điều thiện, nhưng sẽ nên một, gắn bó mật thiết với điều thiện duy nhất. Bởi vậy, như thánh Phao-lô tông đồ đã viết, nhờ sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, nhờ cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau, mọi người sẽ trở nên một thân thể và một tinh thần, nhờ được chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

Thật vậy, nếu chúng ta trích dẫn nguyên văn chính những lời Chúa đã nói trong sách Tin Mừng, thì lại càng đúng hơn. Người nói : Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha ; xin cho họ cũng được nên một trong chúng ta.

Mà vinh quang là mối dây của sự hợp nhất này. Chúa Thánh Thần được gọi là vinh quang, không người khôn ngoan nào lại phủ nhận điều đó, nếu người ấy nghiền ngẫm lời sau đây của Chúa : Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. Quả thế, Chúa Giê-su đã ban cho các môn đệ cũng một vinh quang đó khi Người nói : Hãy nhận lấy Thánh Thần.

Người vẫn luôn được hưởng vinh quang đó, ngay cả trước khi thế gian được tạo thành. Rồi trong thời gian, Người cũng nhận được vinh quang đó, khi mặc lấy bản tính nhân loại. Và khi bản tính này được Chúa Thánh Thần tôn vinh thì bất cứ những gì liên hệ đến bản tính này cũng được thông phần vinh quang của Thần Khí, bắt đầu từ các Tông Đồ.

Vì vậy, Chúa Giê-su nói : Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Bởi thế, ai rời bỏ tuổi thơ mà lớn lên và trở nên người trưởng thành, đạt tới tầm vóc mà chỉ có trí khôn do đức tin soi sáng mới hiểu được, ai có khả năng lãnh nhận vinh quang của Chúa Thánh Thần, nhờ nếp sống xa lạ với mọi nết xấu và nhờ lòng trong sạch, người ấy là chính chim bồ câu hoàn hảo được Tân Lang đoái nhìn khi Người nói : Bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp tuyệt trần của tôi chỉ có một.

Xướng đáp x. Ga 15,15 ; 14,26 ; 15,14

XThầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu của Thầy, vì anh em đã biết tất cả những gì Thầy làm giữa anh em.

ĐAnh em hãy nhận lấy Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Người là Đấng Chúa Cha sai đến với anh em. Ha-lê-lui-a.

XAnh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

ĐAnh em hãy nhận lấy Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Người là Đấng Chúa Cha sai đến với anh em. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments