Kinh Sách

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

lễ trọng

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 

Lạy Vua Cả chí tôn hằng hữu
Chịu khổ hình để cứu muôn dân,
Dang tay đánh bại tử thần,
Đem về chiến thắng muôn phần vinh quang.

Ngài lên tận ngai vàng vĩnh cửu,
Cõi thiên đình bên hữu Chúa Cha,
Uy phong ngự chốn thiên toà,
Quyền năng Thánh Phụ trao qua tay Ngài.

Để từ đây muôn loài muôn vật,
Khắp mọi nơi trời đất âm ty,
Thảy đều tay chắp gối quỳ,
Một niềm suy phục trọn bề thần dân.

Thấy cảnh tượng, thiên thần run sợ :
Tội loài người, thân Chúa đền thay,
Rồi lên ngự chốn trời mây,
Phận hèn người thế đổi thay tuyệt vời.

Ngài là chính nguồn vui khôn sánh,
Thưởng công người xa lánh phù hoa.
Lạy Vua ngự chốn thiên toà,
Niềm vui thiên giới vượt xa thế trần.

Ngửa trông Chúa khoan nhân lượng thứ,
Rủ lòng thương xoá bỏ tội tình,
Nhờ ơn vũ lộ huyền linh,
Nghe lời Chúa gọi vươn mình bay cao.

Ngày chung thẩm, khi nào chợt tới,
Vinh quang Ngài chói lọi trời mây,
Xin tha hình phạt đoạ đày,
Vinh quang đã mất từ đây trả về.

Câu chúc tụng, xin quỳ dâng Chúa,
Vua cõi trời rực rỡ hồi loan,
Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn phần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 67 (68)

Chúa Ki-tô khải hoàn

Chúa Ki-tô đã lên cao, dẫn theo đám tù binh và ban ân phúc cho loài người (Ep 4,8).

I

ĐC Hãy hát mừng Thiên Chúa,
đàn ca kính danh Người,
hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân.
Ha-lê-lui-a.

2Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

3Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi ; *
như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,
kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

4Còn những người công chính
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
niềm hoan lạc trào dâng.

5Hãy hát mừng Thiên Chúa,
đàn ca kính danh Người,
hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. *
Danh Người là Đức Chúa ;
trước Thánh Nhan hãy vui mừng hớn hở.

6Cha nuôi dưỡng cô nhi,
Đấng đỡ bênh quả phụ,
chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.

7Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc, *
còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.

8Lạy Thiên Chúa,
thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận,
thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,

9đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy, *
trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Xi-nai,
trước mặt Thiên Chúa, là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

10Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, *
gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi,
Ngài đã bổ sức cho.

11Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
Ngài cũng luôn nâng đỡ, *
bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Hãy hát mừng Thiên Chúa,
đàn ca kính danh Người,
hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân.
Ha-lê-lui-a.

II

ĐC Đức Ki-tô lên trời
dẫn theo đám tù binh. Ha-lê-lui-a.

12Đức Chúa vừa tuyên sấm,
cả một đoàn quân phụ nữ đã loan đi : *

13vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài,
phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm.

14Sao các ngươi nằm yên sau tường kín, *
khi cánh bồ câu dát bạc long lanh,
cả bộ lông mườn mượt ánh vàng,

15khi Đấng Toàn Năng dẹp chư vương tại đó,
khi tuyết rơi đầy trên đỉnh Xan-mon ?

16Hỡi Ba-san, non thần núi thánh,
hỡi Ba-san, rặng núi ngất cao.

17Hỡi rặng núi ngất cao,
cớ sao mi lườm nguýt
ngọn núi được Chúa Trời
dành làm nơi ngự trị ? *
Quả thật ở nơi đó
Chúa sẽ ngự muôn đời.

18Xa mã Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu,
tự Xi-nai, Chúa tiến vào đền thánh.

19Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù,
nhận đám người này làm lễ vật triều cống ; *
cả những quân phản nghịch
cũng phải ở bên cạnh Chúa Trời.

20Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,
Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.

21Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, *
lối thoát khỏi tử thần
thuộc quyền của Đức Chúa.

22Còn những quân thù địch,
Thiên Chúa đập bể đầu ;
bọn theo đường gian ác,
Người đánh cho vỡ sọ.

23Chúa đã phán : “Từ Ba-san Ta dẫn đưa về,
dẫn đưa về từ đáy biển thẳm sâu, *

24để cho ngươi dầm chân trong máu,
bầy chó của ngươi đưa lưỡi liếm thây thù.”

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Ki-tô lên trời
dẫn theo đám tù binh. Ha-lê-lui-a.

III

ĐC Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,
đám rước Ngài vào trong thánh điện. Ha-lê-lui-a.

25Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *
thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,
đám rước Ngài vào trong thánh điện.

26Ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau,
giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng.

27Hãy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa,
chúc tụng Chúa, hỡi dòng dõi Ít-ra-en.

28Kìa Ben-gia-min phận út dẫn đầu, *
chức sắc Giu-đa với đoàn quân rộn rã,
chức sắc Dơ-vu-lun và Náp-ta-li.

29Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,
việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, *

30từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem,
là nơi vua chúa về triều cống.

31Xin Ngài hăm doạ Con Thú bãi lau,
hăm doạ đàn bò mộng,
với lũ bò con là dân của chúng :
Chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng ; *
còn những dân hiếu chiến, xin Ngài đập tan tành.

32Hàng vương giả sẽ từ Ai-cập đến,
còn Ê-thi-óp sẽ dang tay cầu khẩn Chúa Trời.

33Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế,
hãy đàn ca mừng Chúa,

34Đấng ngự chốn cửu trùng,
chốn cửu trùng thái cổ. *
Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.

35Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa, *
ánh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en,
sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.

36Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra
Người là Đấng khả tôn khả uý.

Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. *
Xin chúc tụng Thiên Chúa.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,
đám rước Ngài vào trong thánh điện. Ha-lê-lui-a.

Xướng đáp

XChúa soi trí mở lòng các môn đệ, Ha-lê-lui-a.

ĐCho họ hiểu những lời Kinh Thánh. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 Ep 4,1-24

Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù

Là những chi thể của Chúa Ki-tô, tất cả đều được kêu mời sống hợp nhất, mỗi người tuỳ theo công việc phục vụ mình đã lãnh nhận.

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 8 Vì thế, có lời Kinh Thánh nói :

Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù ;
Người đã ban ân huệ cho loài người.

9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất ? 10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.

14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.

17 Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em : đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. 18 Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát. 19 Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. 20 Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu ; 21 ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su. 22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, 24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để sống thật sự công chính và thánh thiện.

Xướng đáp Ep 4,8 (Tv 67 [68],19) ; Tv 46 (47),6

XĐức Ki-tô đã lên cao, dẫn theo một đám tù ;

ĐNgười đã ban ân huệ cho người dương thế. Ha-lê-lui-a.

XThiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

ĐNgười đã ban ân huệ cho người dương thế. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 2

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Đấng đã từ trời xuống

Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.

Hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta lên trời. Ước gì lòng trí chúng ta cũng lên theo Người.

Chúng ta hãy nghe thánh Tông Đồ nói : Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Quả thật, như Người đã lên trời và không rời xa chúng ta thì cũng vậy, chính chúng ta đã ở đó với Người, dù trong thân xác chúng ta vẫn chưa xảy ra điều Người hứa với chúng ta.

Người đã được đưa lên các tầng trời, nhưng dưới đất, Người vẫn còn phải chịu bất cứ nỗi khổ cực nào mà chúng ta cảm thấy với tư cách là chi thể của Người. Người đã chứng thực điều này khi từ trên cao hô lớn : Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?, hay khi Người nói : Xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn.

Vậy tại sao chúng ta không chịu khổ cực ở dưới đất như thế để được nghỉ ngơi với Người ở trên trời nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, khiến chúng ta được liên kết với Người ? Khi ở trên đó, Người cũng ở với chúng ta, và chúng ta khi ở đây thì cũng ở với Người. Người có thể thực hiện điều đó là do thần tính, quyền năng và lòng yêu mến. Còn chúng ta, tuy không thể làm được như Người nhờ thần tính, nhưng có thể làm được nhờ lòng yêu mến đối với Người.

Người không rời khỏi trời, khi từ đó xuống với chúng ta. Người cũng chẳng rời xa chúng ta khi lại lên trời. Thật thế, Người ở đó, khi Người ở đây, như khi Người làm chứng : Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người là Đấng từ trời xuống, là Con Người, Đấng ở trên trời. Điều ấy được nói ra là nhằm sự hợp nhất : Người là đầu của chúng ta, còn chúng ta là thân mình của Người. Vậy thân mình này chẳng là ai khác mà là chính Người, bởi vì chúng ta là chính Người, xét theo phương diện chính Người là Con Người vì chúng ta, và chúng ta là con Thiên Chúa vì Người.

Bởi vậy thánh Tông Đồ nói : Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thánh Tông Đồ không nói : Như Đức Ki-tô mà nói : Đức Ki-tô cũng vậy. Như thế, Đức Ki-tô có nhiều bộ phận nhưng chỉ là một thân thể duy nhất.

Người đã từ trời xuống vì lòng xót thương, chỉ một mình Người đã lên trời, nhưng chúng ta cũng lên trời ở trong Người nhờ ân sủng. Chỉ một mình Đức Ki-tô đã xuống và cũng chỉ một mình Đức Ki-tô đã lên. Sự cao trọng của đầu không hoà lẫn vào thân thể, nhưng sự duy nhất của thân thể không tách biệt khỏi đầu.

Xướng đáp x. Cv 1,3.9.4

XSau khi Đức Giê-su chịu khổ hình, trong bốn mươi ngày Người đã hiện ra nói chuyện với các Tông Đồ về Nước Thiên Chúa.

ĐRồi ngay trước mắt các ông, Người lên trời, có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông. Ha-lê-lui-a.

XĐang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà đợi chờ điều Chúa Cha đã hứa.

ĐRồi ngay trước mắt các ông, Người lên trời, có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông. Ha-lê-lui-a.

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi,
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển ; là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments