KINH SÁNG

LỄ CHÚA BA NGÔI

lễ trọng

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,
nào chúng ta hãy đến bái thờ.

1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

ĐC Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,
nào chúng ta hãy đến bái thờ.

3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

ĐC Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,
nào chúng ta hãy đến bái thờ.

4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

ĐC Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,
nào chúng ta hãy đến bái thờ.

5 Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

ĐC Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,
nào chúng ta hãy đến bái thờ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,
nào chúng ta hãy đến bái thờ.

Thánh thi 

Sấp mình lạy Ba Ngôi một Chúa,
Ánh thiều quang muôn thuở sáng soi,
Phận hèn dâng kính Chúa Trời
Câu ca điệu hát với đôi lời cầu.

Lòng tin kính trước sau chẳng đổi :
Chúa là Cha tuyệt đối quang vinh,
Ngôi Hai Con Một hiển linh,
Thánh Thần do bởi mối tình cha con.

Ôi chân lý, ôi lòng ái tuất,
Chính Ngài là phước thật vô biên ;
Nay tin cậy mến trung kiên,
Mai lên gặp Chúa thoả niềm ước mong !

Ôi cứu cánh, ôi nguồn sinh lực,
Tác tạo nên muôn vật muôn loài ;
Thuỷ chung chỉ có mình Ngài,
Ủi an nâng đỡ những ai tín thành !

Mọi sự đều phát sinh bởi Chúa,
Được Ngài ban no thoả niềm vui,
Thánh Nhan toả ánh rạng ngời,
Ấy là phần thưởng cho người cậy trông.

Cùng chạy đến tình thương Thánh Phụ,
Và nguyện xin Thánh Tử Thánh Thần,
Câu kinh hoà tiếng thở than,
Dám mong lượng cả từ nhân đáp lời.

Ca vịnh

Tv 62 (63),2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

ĐC Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,
quả thật, Ngài xứng muôn vinh hiển,
tôn kính và uy quyền,
cùng muôn lời chúc tụng ngợi khen.

2Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *

6Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

7Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,
quả thật, Ngài xứng muôn vinh hiển,
tôn kính và uy quyền,
cùng muôn lời chúc tụng ngợi khen.

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

ĐC Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,
muôn loài muôn vật Chúa dựng nên
đều phải chúc tụng bái thờ Ngài
và tôn vinh mãi mãi.

57Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *

58Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
59chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

60Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
61chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
62chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
63chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

64Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
65chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
66chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
67chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

68Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
69chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, *
70chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
71chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

72Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
73chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
74chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

75Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
76chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
77chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
78chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

79Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thuỷ tộc,
80chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
81chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

82Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
83chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
84chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
85chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

86Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
87chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
88Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

56Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

ĐC Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,
muôn loài muôn vật Chúa dựng nên
đều phải chúc tụng bái thờ Ngài
và tôn vinh mãi mãi.

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

ĐC Muôn vật đều do Thiên Chúa mà có,
nhờ Người mà tồn tại
và quy hướng về Người.
Ta hãy tôn vinh Người mãi mãi.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !

2Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

3Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *

4Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

5Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *

6miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

7Để trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,

8để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,

9để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Muôn vật đều do Thiên Chúa mà có,
nhờ Người mà tồn tại
và quy hướng về Người.
Ta hãy tôn vinh Người mãi mãi.

Lời Chúa 1 Cr 12,4-6

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

Xướng đáp

XChúng con xin chúc tụng và tôn vinh Ngài,
lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

ĐChúng con xin chúc tụng và tôn vinh Ngài,
lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

XXin cảm tạ Ngài muôn muôn thuở.

Đlạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

XVinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

ĐChúng con xin chúc tụng và tôn vinh Ngài,
lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

ĐC Xin chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi,
Đấng sáng tạo và điều khiển mọi loài,
xin chúc tụng bây giờ và mãi mãi,
đến muôn thuở muôn đời.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Xin chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi,
Đấng sáng tạo và điều khiển mọi loài,
xin chúc tụng bây giờ và mãi mãi,
đến muôn thuở muôn đời.

Lời cầu 

Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và cùng nhau dâng lời tôn vinh chúc tụng :

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Cha chí thánh, chúng con là những kẻ yếu hèn, không biết phải cầu nguyện thế nào cho xứng, - xin cử Thánh Thần đến trợ giúp và cầu nguyện thay cho chúng con.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cầu xin Chúa Cha cử Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến với Hội Thánh, - xin thương để Thánh Thần ở lại với chúng con mãi mãi.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến giúp chúng con sống bác ái, hiền hoà, - và ăn ở sao cho trung thành, khiêm tốn, tiết độ và thanh khiết.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Cha toàn năng, Cha đã cử Thánh Thần của Đức Ki-tô đến, để Người dạy chúng con gọi Cha là Cha, - xin cho chúng con là nghĩa tử cũng được đồng thừa kế với Đức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Chúa Ki-tô, sau khi lên ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa đã cử Thánh Thần đến làm chứng về Chúa, - xin cho chúng con cũng biết làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời Chân Lý và sai Thánh Thần, Đấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa, xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cộng đoàn Và ở cùng cha.

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.

Cộng đoàn A-men.

Chủ sự Chúc anh (chị) em ra về bình an.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments