Kinh Sáng

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

2 Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

3 Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,

4 nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *

5 Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8 Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

10 “Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

11 chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúa làm chủ trái đất cùng muôn loài muôn vật,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi 

Phơn phớt trời mai đã nhuốm hồng,
Đẹp lá hoa vườn, đẹp núi sông,
Này con hớn hở vào cung thánh,
Hoan lạc tung hô Chúa cửu trùng :

Tạo dựng càn khôn, ôi rực rỡ,
Chúa lại an bài rất khôn ngoan,
Và Thánh Thần Chúa ban hơi thở,
Muôn loài sống động khắp trần gian.

Chim đàn ríu rít ngọn cây xanh,
Uống giọt sương mai đón hoà bình,
Líu lo ca tụng Vua Công Chính,
Ánh Người đẹp quá ánh bình minh.

Hoa lá trong đêm chiều e lệ,
Giờ đây bừng dậy đón Sao Mai,
Năm canh tình Chúa thầm kể lể,
Sáu khắc tung hô bóng mặt trời.

Ôi tình thương Chúa thật nhiệm mầu,
Vượt quá trời cao, quá biển sâu,
Muôn vàn kỳ diệu, khôn diễn tả,
Chỉ nói đôi lời, hát đôi câu !

Con muốn đồng ca cùng vũ trụ,
Những mong hợp tấu với thiên thần,
Giữa hàng chư thánh, ôi vinh dự,
Muôn thuở hát mừng Chúa từ nhân.

Ca vịnh

Tv 118 (119),145-152

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

XIX

ĐC Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.

145Con kêu van hết lòng, lạy Chúa, xin đáp lại,
thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *

146Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
để con tuân giữ thánh ý Ngài.

147Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
con hằng cậy trông ở lời Chúa. *

148Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
để suy niệm lời hứa của Ngài.

149Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *

150Bọn bất lương sống xa luật Ngài
đã đến gần con mà bách hại.

151Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,
mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. *

152Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu :
Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.

Tc Xh 15,1-4.8-13.17-18

Dân Chúa ca khúc khải hoàn sau khi vượt qua Biển Đỏ

Những người đã chiến thắng con vật, cất tiếng hát bài ca của ông Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa (Kh 15,2-3).

ĐC Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.

1Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng :
kỵ binh cùng chiến mã,
Người xô xuống đại dương.

2Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.

Người là Chúa tôi thờ,
xin dâng lời vinh chúc,
Người là Chúa tổ tiên,
mừng Người câu tán tụng.

3Người là trang chiến binh,
danh Người là “Đức Chúa”.

4Xa mã Pha-ra-ô,
Người xô xuống lòng biển,
tướng dũng với binh hùng,
chết chìm trong Biển Đỏ.

8Nộ khí Ngài, lạy Chúa,
đã khiến nước dâng lên,
sóng trùng dương dồn lại
dựng đứng như tường thành ; *
giữa lòng biển thẳm sâu,
nước bỗng đâu ngừng chảy.

9Địch quân tự nhủ rằng :
“Ta đuổi theo bắt lấy,
chiến lợi phẩm đem chia,
mới no lòng thoả dạ ; *
ta tuốt lưỡi gươm trần,
cứ thẳng tay tiêu diệt.”

10Ngài hà hơi nổi gió,
biển vùi lấp chúng đi,
chìm lỉm tựa như chì
giữa nước sâu cuồn cuộn.

11Ai trong bậc thần minh
được như Ngài, lạy Chúa ? *
Ai sánh được như Ngài,
Đấng rạng ngời thánh thiện,
lập chiến công khủng khiếp,
làm nên việc diệu kỳ ?

12Tay hữu Ngài giơ lên,
đất rẽ ra nuốt chúng. *

13Còn dân đã chuộc về,
Ngài yêu thương dìu dắt,
lấy quyền lực dẫn đưa
tới đất thiêng Ngài ngự.

17Ngài cho dân tiến vào,
định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.

Lạy Chúa, chính nơi đây
Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh
tự tay Ngài lập nên.

18Chúa là Vua hiển trị
đến muôn thuở muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em : dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

ĐC Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

1(Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa),
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

Lời Chúa 2 Pr 1,10-11

Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.

Xướng đáp

XLạy Chúa, con kêu gào lên Chúa :
chính Ngài là nơi con trú ẩn,

ĐLạy Chúa, con kêu gào lên Chúa :
chính Ngài là nơi con trú ẩn,

Xlà phần của riêng con
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Đchính Ngài là nơi con trú ẩn,

XVinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

ĐLạy Chúa, con kêu gào lên Chúa :
chính Ngài là nơi con trú ẩn,

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

ĐC Lạy Chúa, xin toả xuống hào quang sáng chói
soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, xin toả xuống hào quang sáng chói
soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần.

Lời cầu 

Đức Ki-tô đã muốn nên giống anh em mình trong mọi sự, hầu có thể thông cảm và làm trung gian cho mọi người trước mặt Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy dâng lời chúc tụng cầu xin :

Lạy Chúa Ki-tô,
xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa.

Chúa là mặt trời công chính đã dùng bí tích Thánh Tẩy mà làm cho đời chúng con nên tươi sáng, – chúng con xin dâng Chúa trọn ngày hôm nay để sống cho Chúa và cho mọi người.

Lạy Chúa Ki-tô,
xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa.

Suốt cả ngày hôm nay, xin cho chúng con hằng biết chúc tụng Chúa, – và lấy việc làm mà ca ngợi Thánh Danh.

Lạy Chúa Ki-tô,
xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa.

Suốt cả ngày hôm nay, xin cho chúng con biết sống theo lời Chúa, – như Thánh Mẫu Ma-ri-a đã lắng nghe và đem ra thực hành.

Lạy Chúa Ki-tô,
xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa.

Xin cho chúng con khi phục vụ anh em đồng loại, luôn biết hướng về Cha trên trời, – và nhờ lòng tin cậy mến, được hưởng từ bây giờ niềm hoan lạc mai sau.

Lạy Chúa Ki-tô,
xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa.

Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, xin chiếu rọi ánh sáng phục sinh huy hoàng vào tâm trí chúng con, để chúng con thoát khỏi bóng tối tử thần và đạt tới ánh hào quang vĩnh cửu. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cộng đoàn Và ở cùng cha.

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.

Cộng đoàn A-men.

Comments