Kinh Sách

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi 

Chúa hằng hiển trị trong vinh sáng,
Lượng cả đỡ nâng kẻ tín thành,
Xin ngự đến thăm và tuôn đổ
Bảy nguồn ân huệ của Thánh Linh.

Chữa xác cho lành bao bệnh hoạn,
Cho lòng vơi nhẹ nỗi ưu sầu,
Phá vỡ mưu thâm phường ác quỷ,
Nâng đỡ linh hồn khỏi lao đao.

Giữ gìn tâm trí luôn bình tĩnh,
Việc thiện ban ơn để thi hành.
Lời kẻ nguyện cầu, xin đoái nhận,
Đưa về cho hưởng phúc trường sinh.

Lạy Chúa Ki-tô, ngày thẩm phán,
Xin đừng nổi giận với đoàn con,
Đừng nỡ xếp vào hàng bên tả,
Nhưng vào bên hữu với chiên ngoan.

Khi Chúa nhân từ thương chấp nhận
Dân hèn cung kính tỏ khúc nôi,
Chúng con hết thảy đều ca hát
Một Chúa Ba Ngôi mãi muôn đời.

Ca vịnh

Tv 130 (131)

Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

Hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

ĐC Ai tự hạ và nên như em nhỏ,
đó là người lớn nhất Nước Trời.

1Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi !

Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *

2hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui. *

3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Ai tự hạ và nên như em nhỏ,
đó là người lớn nhất Nước Trời.

Tv 131 (132)

Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít

Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giê-su ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người (Lc 1,32).

I

ĐC Lạy Chúa, con thành thật và vui lòng hiến dâng tất cả.

1Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
và mọi công lao vất vả của người : *

2chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :

3“Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,

4chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, *
5khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”

6Này đây khi ở Ép-ra-tha,
chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, *
chúng tôi tìm thấy hòm bia đó
tại cánh đồng Gia-a.

7Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
phủ phục trước bệ rồng.

8Lạy Chúa, xin đứng dậy
để cùng với hòm bia oai linh Chúa
ngự về chốn nghỉ ngơi.

9Ước chi hàng tư tế của Ngài
mặc lấy sự công chính,
kẻ hiếu trung với Ngài
được cất tiếng hò reo.

10Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, con thành thật và vui lòng hiến dâng tất cả.

II

ĐC Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít,
rằng sẽ duy trì ngôi báu đến muôn đời.

11Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ, *
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

12“Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, *
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi.”

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

14Người phán :
“Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, *
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

15“Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
cho Xi-on được lương thực dồi dào, *
và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.

16“Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ,
và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.

17“Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít
một dòng dõi hùng cường, *
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.

18“Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít,
rằng sẽ duy trì ngôi báu đến muôn đời.

Xướng đáp

XĐến mà xem công trình của Chúa,

ĐĐấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.

Bài đọc 1 G 42,7-17

Thiên Chúa cho ông Gióp được toại nguyện

Sau bao nhiêu gian nan đau khổ, người công chính tìm lại được của cải và danh tiếng, đó không phải là chuyện diễn ra mỗi ngày. Nhiều thế kỷ sau sách Gióp, Chúa Ki-tô sẽ dạy chúng ta rằng : Phúc thay ai khóc lóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Trích sách Gióp.

7 Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, ĐỨC CHÚA phán với ông Ê-li-phát, người Tê-man : “Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. 8 Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi, và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta.” 9 Vậy ông Ê-li-phát người Tê-man, ông Bin-đát người Su-a và ông Xô-pha người Na-a-mát, đã đi làm những điều ĐỨC CHÚA phán với họ. ĐỨC CHÚA đã đoái nhìn đến ông Gióp.

10 Vậy ĐỨC CHÚA đã khôi phục tài sản cho ông Gióp, khi ông chuyển cầu cho các bạn của mình. ĐỨC CHÚA đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. 11 Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông ; họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai hoạ ĐỨC CHÚA đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông một đồng tiền bạc và một chiếc nhẫn vàng. 12 ĐỨC CHÚA giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là “Bồ Câu”, cô thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Phấn Thơm”. 15 Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai.

16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời. 17 Ông Gióp đã qua đời và tuổi thọ của ông rất cao.

Xướng đáp x. G 42,7.8

XĐức Chúa phán với ông Ê-li-phát : “Ngươi và người bạn của ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta,

ĐGióp sẽ chuyển cầu cho các ngươi.

XTa sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi.”

ĐGióp sẽ chuyển cầu cho các ngươi.

Bài đọc 2

Con đường phải theo để đạt tới sự sống đích thực

Trích bài diễn giải của thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, về Tin Mừng theo thánh Gio-an.

Con đường, chính là Đức Ki-tô, nên Người nói : Chính Thầy là con đường. Quả nhiên điều đó thật hữu lý, vì nhờ Người mà chúng ta đến cùng Chúa Cha.

Nhưng con đường ấy không tách rời, mà gắn liền với đích điểm, nên Người nói thêm : Thầy là sự thật và là sự sống. Như vậy, Người vừa là con đường, vừa là đích điểm : là con đường xét theo nhân tính, là đích điểm xét theo thần tính. Vậy, vì là con người, Người nói : Chính Thầy là con đường, còn vì là Thiên Chúa, Người thêm : Thầy là sự thật và là sự sống. Hai từ này thật thích hợp để chỉ đích điểm của con đường.

Bởi chưng, đích điểm của con đường đó là cứu cánh con người mong đạt tới. Mà con người thì đặc biệt mong ước hai điều này : thứ nhất là được biết sự thật : đây là đặc tính riêng của con người. Thứ hai là được hiện hữu mãi : đây là điều chung cho hết mọi loài. Nhưng Đức Ki-tô là con đường phải theo để đạt tới chỗ nhận biết sự thật, vì chính Người là sự thật : Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Đức Ki-tô cũng là con đường phải theo để đạt tới sự sống, vì chính Người là sự sống : Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Vậy Người đã dùng hai từ sự thậtsự sống để chỉ đích điểm của con đường này. Đó là hai điều đã nói trên đây về Đức Ki-tô : trước tiên, chính Người là sự sống, vì ở nơi Người là sự sống ; thứ đến, chính Người là sự thật, vì Người là ánh sáng cho nhân loại, mà ánh sáng là sự thật.

Vậy nếu bạn hỏi là phải đi qua đâu, thì xin hãy đón nhận Đức Ki-tô, vì chính Người là con đường : Đây là con đường, hãy đi theo đó. Và thánh Âu-tinh nói : Hãy đi qua con người và bạn sẽ đạt tới Thiên Chúa. Đi khập khiễng mà đúng đường còn hơn là đi nhanh đi khoẻ mà trật đường. Người đi khập khiễng mà đúng đường thì dù tiến chậm, cũng vẫn mỗi ngày mỗi gần đích điểm hơn. Đang khi đó, người đi trật đường thì càng chạy nhanh bao nhiêu, càng xa rời đích điểm bấy nhiêu.

Nếu bạn hỏi bạn sẽ tới đâu, thì xin hãy gắn bó với Đức Ki-tô, vì chính Người là sự thật chúng ta đang khát khao đạt tới : Miệng ta nói sự thật. Còn nếu bạn hỏi bạn sẽ được ở đâu, thì xin hãy gắn bó với Đức Ki-tô, vì chính Người là sự sống : Vì ai gặp được Ta là gặp sự sống, và hưởng ân lộc Đức Chúa ban cho.

Vậy hãy gắn bó với Đức Ki-tô, nếu bạn muốn an toàn : bạn không thể nào lầm đường lạc lối, vì chính Người là con đường. Cho nên phàm ai gắn bó với Người, sẽ không cùng đường bí lối, nhưng sẽ đi vào con đường thẳng tắp. Người ấy cũng không thể nào bị lừa dối, vì chính Người là sự thật và Người dạy sự thật toàn vẹn. Người đã nói : Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này : đó là để làm chứng cho sự thật. Người ấy cũng không thể bị bẽ mặt hổ ngươi, vì chính Người là sự sống và là Đấng ban sự sống, như Người đã nói : Tôi đến để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.

Xướng đáp G 42,10b.11ab.12a ; 1 Cr 10,13b

XĐức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. Tất cả anh em cùng bạn bè đã đến an ủi ông ;

ĐĐức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp, nhiều hơn trước kia.

XThiên Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức ; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.

ĐĐức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp, nhiều hơn trước kia.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

Comments