Đối Thoại

Đối Thoại 005

đăng 22:33 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Nhiệm Thể Ki-tô là gì ?
Nhiệm Thể Ki-tô là toàn thể giáo hữu kết hợp với Đầu là Chúa Ki-tô, sống cùng một sự sống của Chúa Ki-tô. Đức Mẹ đã là Mẹ của Đầu, thì cũng là Mẹ các chi thể.

Khi chưa có chúng ta, Đức Mẹ làm mẹ chúng ta thế nào được ?
Trong giây phút nên Mẹ Nhiệm Thể Ki-tô, Đức Mẹ cũng đã trở thành Mẹ tiềm năng các chi thể sau này sẽ được tiếp nhận vào Nhiệm Thể Ki-tô. Rồi Đức Mẹ nên Mẹ thực sự từng người trong Phép Rửa tội bằng cách thông chuyển ân sủng cho từng người chúng ta.

Đối Thoại 004

đăng 22:29 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Đức Mẹ có phải là từ mẫu thật chúng ta chăng ?
Đức Mẹ quả là mẹ thật chúng ta. Điều đó căn cứ vào Thánh kinh và Thánh truyền, xưa nay Giáo Hội vẫn dạy và giáo dân vẫn tin như thế.

Ân sủng là gì ?
Ân sủng là sự sống siêu nhiên, sự sống Ki-tô, là đặc ân Chúa ban. Làm cho ta nên nghĩa tử Chúa Cha, nên anh em Chúa Giê-su Ki-tô. Nên người thừa hưởng gia tài Thiên Quốc.

Đức Mẹ làm Mẹ chúng ta thế nào ?
Đức Mẹ làm Mẹ chúng ta trong Mầu nhiệm Giáng sinh đúng lúc Người bằng lòng làm Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô. Và trong hồi thụ nạn trên Núi Sọ đúng lúc Người dâng hiến thân mình làm một với Chúa Giê-su Ki-tô để làm của hy sinh. Do đó, phát sinh Nhiệm Thể Ki-tô.

Đối Thoại 003

đăng 22:23 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Chúa Giê-su Ki-tô đã làm gì để cứu chuộc loài người ?
Chúa Giê-su Ki-tô đã giáng sinh làm người, chịu đau khổ và chịu chết trên cây thập giá.

Và Đức Mẹ đã làm gì để đồng công cứu chuộc ?
Trước hết, vì lời cầu xin và các nhân đức, Đức Mẹ đã làm cho Chúa Giê-su Ki-tô giáng sinh : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi chính Đức Mẹ đã nuôi dưỡng, đã chuẩn bị và hiến dâng Chúa Giê-su Ki-tô làm hy lễ đền tội : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !" Đồng thời Đức Mẹ cũng hiến dâng thân mình cùng với Chúa Giê-su Ki-tô để làm lễ hi sinh cho ta : "một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Có cần Đức Mẹ cộng tác vào việc cứu chuộc như thế không ?
Thật ra không cần. Nhưng Chúa đã muốn Đức Mẹ trở nên Mầu nhiệm Tình yêu và Ân sủng đối với loài người. Thành nơi trú ẩn cho tội nhân, thành Từ Mẫu của ta.

Đối Thoại 002

đăng 22:19 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Con Thiên Chúa có cần một bà mẹ dưới đất không ?
Nói một cách tuyệt đối, thì thật không cần. Nhưng Chúa là Đấng khôn ngoan nhân lành vô cùng đã thương đến loài người. Cho nên, Đức Mẹ đã xuất hiện giữa loài người như một Mầu nhiệm Tình yêu và Ân sủng, là Đấng Đồng Công cứu chuộc và là Từ Mẫu của ta.

Có thể gọi Đức Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc không ?
Căn cứ vào Giáo lý Hội Thánh, chắc chắn có thể gọi Đức Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc. Vì Đức Mẹ đã cộng tác với Chúa Giê-su Ki-tô trong việc cứu chuộc loài người.

Đối Thoại 001

đăng 22:14 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Đức Mẹ có thật là Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô không ?
Đức Mẹ thật là Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô. Đấng có tính Thiên Chúa và tính loài người đúng như Kinh thánh đã ghi chép về Người.

Làm Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô bằng cách nào ?
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đã thụ thai Chúa Giê-su Ki-tô, đã sinh hạ, nuôi dưỡng và săn sóc Chúa Giê-su Ki-tô. Với tất cả tấm lòng tận tình yêu mến : "Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ.”

Một thụ tạo có thể là Mẹ Thiên Chúa được không ?
Được, nhưng phải có một phép lạ hết sức siêu việt. Chúa làm bản tính loài người phối hiệp với bản tính Thiên Chúa và Đức Mẹ thông truyền bản tính loài người cho Chúa Giê-su Ki-tô. Thì tất nhiên Đức Mẹ phải là Mẹ Thiên Chúa.

Vậy Ba Ngôi Thiên Chúa đối với Đức Mẹ thế nào ?
Ba Ngôi Thiên Chúa đã yêu Đức Mẹ với Tình Yêu mà chúng ta những con người đầy lòng tự ái, kiêu ngạo, tính dục lăng loàn, dù một nhân đức nhỏ mọn cũng không có không đủ sức cảm nếm nỗi. Đức Chúa Cha yêu Đức Mẹ, hơn mọi người nữ : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.” Đức Chúa Con yêu Đức Mẹ, hơn mọi người mẹ : "Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Đức Chúa Thánh Thần yêu Đức Mẹ, hơn mọi người vợ : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.”

Vậy Quyền thế và sự Thánh thiện của Đức Mẹ đến mức độ nào ?
Quyền thế và sự Thánh thiện của Đức Mẹ vượt hẳn sự thánh thiện và quyền thế của các thiên thần và các thánh cộng lại. Đó là phép lạ siêu việt trong tự nhiên, ân sủng và hiển phúc !

1-5 of 5