Đối Thoại‎ > ‎

Đối Thoại 005

đăng 22:33 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
Nhiệm Thể Ki-tô là gì ?
Nhiệm Thể Ki-tô là toàn thể giáo hữu kết hợp với Đầu là Chúa Ki-tô, sống cùng một sự sống của Chúa Ki-tô. Đức Mẹ đã là Mẹ của Đầu, thì cũng là Mẹ các chi thể.

Khi chưa có chúng ta, Đức Mẹ làm mẹ chúng ta thế nào được ?
Trong giây phút nên Mẹ Nhiệm Thể Ki-tô, Đức Mẹ cũng đã trở thành Mẹ tiềm năng các chi thể sau này sẽ được tiếp nhận vào Nhiệm Thể Ki-tô. Rồi Đức Mẹ nên Mẹ thực sự từng người trong Phép Rửa tội bằng cách thông chuyển ân sủng cho từng người chúng ta.
Comments