Dòng Thánh Giu-đa

Luật Dòng 5

đăng 14:20 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Hãy noi gương đấng tiên tri canh giữ đường lối mình kẻo phạm tội do miệng lưỡi và chú trọng giữ thinh lặng, vì trong thinh lặng người ta mới có được đức công chính.
Những ai đọc được các giờ kinh theo giáo luật như các giáo sĩ thì sẽ đọc các giờ kinh theo quy tắc đã được Đức Thánh Cha thiết định và theo tập tục đã được Hội Thánh phê chuẩn. Những ai không đọc được, thì phải đọc hai mươi lăm kinh Lạy Cha thay vào giờ kinh tối, trừ Chúa nhật và những ngày lễ trọng thì sẽ đọc gấp đôi số kinh đó, nghĩa là phải đọc năm mươi kinh Lạy Cha. Giờ Kinh Sáng sẽ đọc bảy kinh Lạy Cha, và mỗi giờ kinh khác cũng phải đọc bảy kinh, còn giờ kinh chiều thì phải đọc mười lăm kinh Lạy Cha.

Không anh em nào được nói của gì thuộc về riêng mình, nhưng tất cả đều là của chung cho mọi người và được phân ban cho mỗi người từ tay bề trên hoặc từ tay người anh em mà bề trên uỷ thác trách vụ đó, phải lưu ý đến tuổi tác và nhu cầu của mỗi người.
Anh em phải kiêng thịt, trừ những lúc đau yếu cần dùng thịt để bồi dưỡng. Nhưng có trường hợp, khi anh em đi đường, lắm khi anh em phải xin ăn, lúc ở bên ngoài nhà Dòng, để khỏi phiền cho những người đón tiếp anh em, anh em có thể dùng những món ăn nấu với thịt.

Luật Dòng 4

đăng 14:17 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Bởi vì đời sống con người trên mặt đất là một cuộc thử luyện, và những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô phải chịu bách hại, và cũng bởi vì ma quỷ kẻ thù của anh em hằng lượn quanh như sư tử gầm rống tìm mồi cắn nuốt, vậy anh em phải hết sức thận trọng mang lấy giáp mã của Thiên Chúa để chống trả những mưu mô của địch thù.
Không một anh em nào được phép ở tu phòng khác với tu phòng đã được chỉ định hoặc đổi tu phòng với một anh em khác, nếu không có sự ưng thuận của bề trên.
Phòng của bề trên phải ở gần lối vào nơi anh em ở, để bề trên có thể là người đầu tiên gặp gỡ những ai tới, và tất cả những gì cần làm sau đó phải được thực hiện theo đúng quyết định và sự sắp xếp của người.

Mỗi người sẽ ở trong tu phòng của mình hoặc gần đó, ngày đêm suy niệm luật Chúa và tỉnh thức cầu nguyện, trừ phi bận việc gì khác, với lý do chính đáng.

Nếu ai thi hành nhiều hơn nữa, thì chính Chúa, khi Người tái lâm sẽ ân thưởng. Tuy nhiên, hãy lo giữ sự cẩn trọng(common sense), vì sự cẩn trọng hướng dẫn các nhân đức.

Luật Dòng 3

đăng 14:15 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Mỗi tu sĩ phải hứa vâng phục vị bề trên và sau khi đã tuyên hứa, phải cố gắng tuân giữ bằng hành động, và cũng phải tuyên hứa đức khiết tịnh và từ bỏ mọi của riêng.
Nếu bề trên và những người khác cảm thấy thích hợp, anh em nên dựng nhà ở những nơi thanh vắng, hoặc những nơi nào người ta cho anh em, mà nơi đó phù hợp và thuận tiện cho anh em giữ luật dòng.

Ngoài ra, tuỳ hoàn cảnh của những nơi mà anh em đã chấp nhận ở, mỗi người trong anh em sẽ có một tu phòng riêng biệt, phù hợp với sự xếp đặt của bề trên và với sự đồng ý của các anh em khác hoặc của phần trưởng thành hơn trong các anh em.
Tuy nhiên, anh em sẽ dùng bữa đã dọn cho anh em trong một phòng ăn chung, đồng thời cùng nhau nghe đọc Sách Thánh, khi việc này có thể thu xếp cách thuận tiện.

Về phần các anh em khác, hãy khiêm tốn tôn trọng bề trên của mình, không phải vì cá nhân người, nhưng vì chính Đức Ki-tô, Đấng đã đặt người trên anh em và đã phán cùng các thủ lãnh Hội Thánh rằng : Ai nghe anh em là nghe Thầy ; ai khinh anh em là khinh Thầy ; nếu anh em ý thức điều này, anh em sẽ không bị phán xét vì đã khinh dể, nhưng sẽ được ân thưởng đời sống vĩnh cửu do vâng phục.

Luật Dòng 2

đăng 14:12 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Anh em phải làm việc để ma quỷ luôn thấy anh em bận rộn, kẻo sự nhàn rỗi của anh em mở lối cho ma quỷ xâm nhập vào linh hồn anh em. Thánh Tông đồ nhắn nhủ chúng ta phải giữ thinh lặng khi người truyền cho chúng ta làm việc trong thinh lặng. Và đấng tiên tri cũng minh thị rằng : Thinh lặng là hoa trái của đức công chính. Ở chỗ khác người dạy : dũng lực của anh em hệ tại ở thinh lặng và cậy trông. Bởi đó, anh em hãy giữ thinh lặng từ sau kinh tối cho đến hết giờ kinh nhất ngày hôm sau. Thời gian còn lại, mặc dầu luật giữ thinh lặng không nhiệm nhặt bằng, nhưng anh em cũng cố gắng tránh nói nhiều.

Vì sự tiện lợi, anh em có thể xây cất một nhà nguyện toạ lạc giữa các tu phòng và anh em tụ họp tại đó vào mỗi buổi sáng để tham dự Thánh Lễ.

Vào các Chúa nhật, hoặc những ngày khác nếu cần thiết, anh em phải cùng nhau thảo luận những vấn đề về giữ luật cũng như về ích lợi của anh em ; nhân dịp này, những sự vô ý và thiếu sót của anh em, nếu thấy có phần lỗi do chủ quan, cũng nên được sửa lỗi trong yêu thương.

Luật Dòng 1

đăng 14:08 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm

Anh em hãy giữ chay mỗi ngày, trừ các Chúa nhật, những lúc đau bệnh, những lúc yếu sức hoặc có lý do chính đáng, hãy xin miễn thứ việc thi hành luật ; vì khi cần thiết thì không có luật buộc.

Anh em được nuôi lừa hoặc la tuỳ theo nhu cầu của anh em, và cũng có thể nuôi một ít gia súc gia cầm dùng làm thức ăn.

Hãy thắt lưng bằng dây khiết tịnh ; hãy tăng sức mạnh tâm hồn anh em bằng những tư tưởng thánh thiện, vì có lời chép rằng : chính tư tưởng thánh thiện sẽ gìn giữ anh em. Hãy mặc lấy áo giáp công chính sao cho anh em yêu mến Chúa là Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết tâm hồn, hết sức lực, và yêu mến tha nhân như chính mình vậy. Trong tất cả mọi sự, hãy mang lấy khiên mộc đức tin để giúp anh em dập tắt mọi tên lửa của tà thần, vì không có đức tin, không thể đẹp lòng Thiên Chúa. Cũng hãy che đầu bằng mũ ơn cứu độ, sao cho anh em chỉ trông đợi ơn cứu độ do một mình Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát dân Người khỏi tội lỗi. Đồng thời, ước gì lưỡi gươm thần, là chính Lời Chúa, hằng ở luôn nơi môi miệng và tâm hồn anh em. Hãy để Lời Chúa đồng hành với anh em trong tất cả những gì anh em thực hiện.

1-5 of 5