Quyền Lợi Tiền Mặt Định Kỳ

đăng 23:38 17 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm   [ đã cập nhật 06:17 23 thg 1, 2019 ]
Đầu mỗi năm hợp đồng, bắt đầu từ đầu năm thứ năm, Công ty sẽ trả cho quý vị/bạn khoản tiền là 3% mệnh giá, mà mệnh giá hợp đồng bảo hiểm vẫn được giữ nguyên.

PHẠM MINH TRỰC
Điện thoại: 092 875 6776
Email: phamtm@mail.broward.edu
Website: www.trucpham.com
Địa chỉ: 15/3, KP. Giãn Dân, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Ċ
Trực Phạm,
18:20 22 thg 7, 2020
Comments