........................................................................................

Dòng Thánh Giu-đa

 • Thánh Giu-đa là môn đệ của Chúa Giê-su. Ngài là tác giả Thư Thánh Giu-đa. Thông qua bức thư, thánh Giu-đa khuyến khích các Ki-tô hữu sống khiêm nhường, trong sạch và mến Chúa giữa thế giới suy đồi bại hoại. Dòng Thánh Giu-đa được thành lập dựa trên nền tảng 3 nhân đức trên.
 • Luật Dòng 5 Hãy noi gương đấng tiên tri canh giữ đường lối mình kẻo phạm tội do miệng lưỡi và chú trọng giữ thinh lặng, vì trong thinh lặng người ta mới ...
  Được đăng 14:20 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Luật Dòng 4 Bởi vì đời sống con người trên mặt đất là một cuộc thử luyện, và những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô phải chịu bách hại, và ...
  Được đăng 14:17 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Luật Dòng 3 Mỗi tu sĩ phải hứa vâng phục vị bề trên và sau khi đã tuyên hứa, phải cố gắng tuân giữ bằng hành động, và cũng phải tuyên hứa đức ...
  Được đăng 14:15 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Luật Dòng 2 Anh em phải làm việc để ma quỷ luôn thấy anh em bận rộn, kẻo sự nhàn rỗi của anh em mở lối cho ma quỷ xâm nhập vào linh ...
  Được đăng 14:12 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Luật Dòng 1 Anh em hãy giữ chay mỗi ngày, trừ các Chúa nhật, những lúc đau bệnh, những lúc yếu sức hoặc có lý do chính đáng, hãy xin miễn thứ việc ...
  Được đăng 14:08 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »
........................................................................................

Gương Chúa Giê-su

 • Chúa Giê-su là mẫu gương tuyệt vời nhất cho mọi người Ki-tô hữu. Nhở cái chết và sự Phục Sinh của Người, Người đã mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Dù cho bạn có tội lỗi xấu xa trước con mắt người đời như thế nào đi nữa, Chúa Giê-su vẫn yêu thương bạn và khao khát bạn hoán cải.
 • Gương 05 Ngày 17-8-34, Chúa nói : "Khi con làm Tác động mến yêu liên lỉ cuối cùng "Giê-su Ma-ri-a Giu-se, con mến yêu. Xin cứu rỗi ...
  Được đăng 16:12 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Gương 04 Ngày 28-8-1938, chị Consolata viết cho cha linh hồn như sau : Thưa cha, lúc này con cảm thấy một niềm mơ ước vô hạn trong linh hồn con ...
  Được đăng 16:04 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Gương 03 Tôi không thể Rước lễ liên tục như tôi cần, nhưng tôi hiểu rằng : Tác động mến yêu liên lỉ đem Chúa Giê-su đến cho linh hồn tôi, gia ...
  Được đăng 23:56 17 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Gương 02 Ngày hồi tâm hàng tháng đối với các nữ tu Capuchin thì được tuỳ ý chọn. Chị Consolata chọn vào thứ Sáu đầu mỗi tháng. Chị chuẩn bị ngày hồi ...
  Được đăng 15:37 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Gương 01 Hồi tâm là một phương pháp không thể miễn chước để duy trì và gia tăng sự sốt sắng tâm hồn. Chị Consolata ghi lại sự việc này như sau ...
  Được đăng 15:28 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

........................................................................................

Đối Thoại

 • Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo là Chân Lý. Những ai muốn được rỗi linh hồn thì phải tuân theo Giáo lý ấy. Bất cứ một người nào sống đối nghịch với niềm tin Ki-tô giáo đều đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Việc hăng say rao truyền và sống theo Giáo lý ấy là con đường chắc chắn cho phần rỗi.

 • Đối Thoại 005 Nhiệm Thể Ki-tô là gì ? Nhiệm Thể Ki-tô là toàn thể giáo hữu kết hợp với Đầu là Chúa Ki-tô, sống cùng một sự sống của Chúa ...
  Được đăng 22:33 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Đối Thoại 004 Đức Mẹ có phải là từ mẫu thật chúng ta chăng ? Đức Mẹ quả là mẹ thật chúng ta. Điều đó căn cứ vào Thánh kinh và Thánh truyền, xưa ...
  Được đăng 22:29 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Đối Thoại 003 Chúa Giê-su Ki-tô đã làm gì để cứu chuộc loài người ? Chúa Giê-su Ki-tô đã giáng sinh làm người, chịu đau khổ và chịu chết trên ...
  Được đăng 22:23 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Đối Thoại 002 Con Thiên Chúa có cần một bà mẹ dưới đất không ? Nói một cách tuyệt đối, thì thật không cần. Nhưng Chúa là Đấng khôn ngoan nhân lành vô cùng ...
  Được đăng 22:19 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
 • Đối Thoại 001 Đức Mẹ có thật là Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô không ? Đức Mẹ thật là Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô. Đấng có tính Thiên Chúa và tính loài ...
  Được đăng 22:14 16 thg 1, 2019 bởi Trực Phạm
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »