Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Những ai đang ở dưới ách nô lệ, hãy coi chủ mình là đáng kính về mọi mặt, để danh Thiên Chúa và đạo lý khỏi bị người ta xúc phạm. Còn những ai có chủ là người tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là người anh em mà coi thường ; trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, bởi lẽ người được mình phục vụ là tín hữu và là anh em yêu quý.

Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại ; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.

Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó ; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời ; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh : hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. A-men.

Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật.

Anh Ti-mô-thê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề của tri thức giả hiệu. Có những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh em được ân sủng.

Nguyễn Thế Thuấn

Những ai ở dưới ách nô lệ, hãy nhìn nhận chủ mình đáng kính trọng mọi bề, kẻo Danh Thiên Chúa và đạo bị người ta lộng ngôn xúc phạm.  Còn những ai có chủ đồng một đức tin, thì chớ khinh nhờn, vì là anh em ; nhưng càng phải làm tôi hơn nữa, vì người thụ ân lại là tín hữu và là (anh em) thân mến.

Hãy dạy dỗ, hãy khuyên bảo các điều ấy ! Ai dạy tà thuyết, bất tuân lời lẽ thuần lương, tức là các lời của Chúa chúng ta, Ðức Yê-su Ki-tô và đạo lý rập theo lòng đạo đức,  thì đã vì kiêu đâm quáng, chẳng hiểu biết gì ; nhưng là mắc bệnh biện gàn đấu khẩu cãi chữ ; do đó sinh ra ghen tương, kình địch, lộng ngôn, nghi kị càn dở, những cuộc đấu khẩu dằng dai của bọn người táng tận lương trí, mất hẳn sự thật, có đạo đức ra tuồng món nợ. Phải, đạo đức quả là lợi lớn -- miễn là biết đành phận ! Vì vào trần gian, ta chẳng đem gì, thì ta cũng không thể đem gì đi ra. Một khi có ăn có mặc, ta hãy bằng lòng ! Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa vào cám dỗ với cạm bẫy, và lắm đam mê ngông cuồng tai hại, mà trầm luân diệt vong, hư khốn. Vì tham tiền là cội rễ mọi sự dữ. Cầu thoả lòng tham, thì có kẻ đã lạc xa đức tin và bị bao nỗi đớn đau xâu xé.

Còn ngươi, hỡi người của Thiên Chúa, hãy lánh xa các điều ấy ! Hãy theo đuổi công chính, đạo đức, lòng tin, lòng mến, kiên nhẫn, từ tâm ! Hãy cố chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa đức tin, hãy cố chiếm cho được sự sống đời đời, anh đã được kêu gọi đến hưởng và đã tuyên lên lời tuyên tốt đẹp trước mặt nhiều người làm chứng. Trước mặt Thiên Chúa, Ðấng tác sinh muôn loài và Ðức Yê-su Ki-tô, Ðấng đã làm chứng trước mặt Pon-ti-ô Phi-la-tô, với lời tuyên xưng tốt đẹp, tôi truyền cho anh : Phải giữ lịnh truyền vô tì tích, vô phương trách cứ, cho đến thời Hiển linh của Chúa chúng ta, Ðức Yê-su Ki-tô, cuộc Hiển linh sẽ được tỏ bày chính thời chính buổi, bởi Ðấng phúc lộc và độc nhất quyền năng, Vua trên các vua, Chúa trên các Chúa, Ðấng độc nhất có sự trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng vô phương đạt đáo, không có người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính chúc Người vinh dự và thế lực đời đời. A-men.

Anh hãy truyền đạt hạng giàu có đời này là đừng kiêu hãnh, đừng đặt hi vọng vào cái vô thường phú quý, nhưng là vào Thiên Chúa, Ðấng cung cấp mọi sự một cách phong phú cho ta hưởng dùng. Họ hãy làm ơn làm nghĩa, hãy giàu có việc lành, hào phóng, rộng rãi thông chia, mà tích trữ cho mình vốn hậu làm bản cho mai sau, hầu chiếm được sự sống đích thực.

Ti-mô-thê hỡi, tồn khoản trao tay, anh hãy giữ kỹ, tránh chuyện bá láp vô lại, những "phản đề" của thứ trí tri giả hiệu, điều mà có những kẻ chủ trương thì đã trật mất đức tin. Ân sủng ở cùng anh em !

 https://www.tinlanh.com/

Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng.

Ai có chủ là tín đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ.

Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết ; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy.

Vả, sự tin kính cùng sự thoả lòng, ấy là một lợi lớn.

Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.

Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng ; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự huỷ diệt hư mất.

Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.

Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.

Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời ! A-men.

Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.

Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức.

Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó, nên có người bội đạo. Nguyền xin ân điển ở cùng các anh em !

The New World Translation of the Holy Scriptures

Những người ở dưới ách nô lệ hãy tiếp tục xem chủ của mình là đáng được kính trọng hết lòng, hầu cho danh Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của ngài không bao giờ bị nói phạm.

Ngoài ra, những ai có chủ là người tin đạo thì đừng vì cớ họ là anh em mình mà thiếu tôn trọng họ.

Thay vì thế, hãy sẵn lòng phục vụ họ hơn nữa, vì những người được mình phục vụ chu đáo chính là anh em đồng đạo yêu dấu của mình.

Hãy tiếp tục dạy dỗ và khuyên bảo dựa trên những điều ta nói với con.

Nếu ai dạy một giáo lý khác và không đồng ý với sự dạy dỗ hữu ích đến từ Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, cũng chẳng tán thành sự dạy dỗ phù hợp với lòng sùng kính thì đó là kẻ lên mặt kiêu ngạo và không hiểu gì cả.

Người ấy ham cãi vã và tranh luận về từ ngữ.

Những điều ấy gây nên sự đố kỵ, xung đột, vu khống, nghi kỵ xấu xa,  khiến những người có tâm trí bại hoại và không còn biết chân lý là gì thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt, nghĩ rằng lòng sùng kính là phương tiện để được lợi.

Quả thật, lòng sùng kính cùng với sự thoả lòng mang lại lợi ích lớn lao.

Vì khi ra đời, chúng ta chẳng mang gì theo, và khi qua đời cũng chẳng mang gì đi được.

Vậy nên, có thức ăn, áo mặc thì phải thoả lòng.

Còn những ai quyết chí làm giàu thì rơi vào cám dỗ, cạm bẫy cùng nhiều ước muốn vô nghĩa tai hại, nhấn chìm người ta trong sự huỷ hoại và diệt vong.

Bởi lòng ham tiền là gốc rễ của mọi loại tai hại, vì nuôi dưỡng ham muốn đó mà một số người đã bị lạc khỏi đức tin và tự gây cho mình nhiều nỗi đau.

Tuy nhiên, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh khỏi những điều ấy.

Nhưng hãy theo đuổi sự công chính, lòng sùng kính, đức tin, tình yêu thương, tính chịu đựng và mềm mại.

Hãy vì đức tin mà tranh đấu trong trận chiến tốt lành ; hãy nắm chắc sự sống vĩnh cửu mà con đã được gọi đến và đã công bố trước mặt nhiều người làm chứng.

Trước mặt Đức Chúa Trời, đấng giữ cho mọi vật được sống, cùng Đấng Ki-tô Giê-su, đấng đã công khai làm chứng trước mặt Bôn-xơ Phi-lát, ta dặn con phải vâng giữ các điều răn sao cho không tì vết và không chỗ trách được, cho đến khi Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta được tỏ lộ.

Vào thời điểm ấn định cho sự tỏ lộ ấy, Đấng Quyền Lực, là đấng hạnh phúc và duy nhất, sẽ tỏ mình ra.

Ngài là Vua của những người làm vua, Chúa của những người làm chúa, là đấng duy nhất có sự bất tử, ngự trong ánh sáng không thể đến gần, và chưa ai từng thấy hoặc có thể thấy ngài.

Nguyện ngài được tôn kính và có quyền năng muôn đời.

A-men.

Hãy khuyên bảo những người giàu có trong thế gian này đừng ngạo mạn, đừng đặt hy vọng nơi sự giàu sang không chắc chắn mà hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, đấng cung cấp dồi dào mọi thứ mà chúng ta vui hưởng.

Hãy bảo họ làm điều lành, giàu có trong việc tốt, rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, tích trữ cho mình một kho báu an toàn, là nền tảng tốt cho tương lai, hầu nắm chắc sự sống thật.

Hỡi Ti-mô-thê, hãy gìn giữ những gì đã được giao phó cho con, hãy tránh khỏi những lời sáo rỗng phạm đến điều thánh, và tránh những mâu thuẫn của điều mà người ta sai lầm gọi là “sự hiểu biết”.

Vì phô trương sự hiểu biết đó mà một số người đã bị lạc khỏi đức tin.

Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng anh em.