Đối Thoại 001

Post date: Jan 17, 2019 6:14:32 AM

Đức Mẹ có thật là Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô không ? Đức Mẹ thật là Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô. Đấng có tính Thiên Chúa và tính loài người đúng như Kinh thánh đã ghi chép về Người. Làm Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô bằng cách nào ? Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đã thụ thai Chúa Giê-su Ki-tô, đã sinh hạ, nuôi dưỡng và săn sóc Chúa Giê-su Ki-tô. Với tất cả tấm lòng tận tình yêu mến : "Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ.” Một thụ tạo có thể là Mẹ Thiên Chúa được không ? Được, nhưng phải có một phép lạ hết sức siêu việt. Chúa làm bản tính loài người phối hiệp với bản tính Thiên Chúa và Đức Mẹ thông truyền bản tính loài người cho Chúa Giê-su Ki-tô. Thì tất nhiên Đức Mẹ phải là Mẹ Thiên Chúa. Vậy Ba Ngôi Thiên Chúa đối với Đức Mẹ thế nào ? Ba Ngôi Thiên Chúa đã yêu Đức Mẹ với Tình Yêu mà chúng ta những con người đầy lòng tự ái, kiêu ngạo, tính dục lăng loàn, dù một nhân đức nhỏ mọn cũng không có không đủ sức cảm nếm nỗi. Đức Chúa Cha yêu Đức Mẹ, hơn mọi người nữ : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.” Đức Chúa Con yêu Đức Mẹ, hơn mọi người mẹ : "Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Đức Chúa Thánh Thần yêu Đức Mẹ, hơn mọi người vợ : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” Vậy Quyền thế và sự Thánh thiện của Đức Mẹ đến mức độ nào ? Quyền thế và sự Thánh thiện của Đức Mẹ vượt hẳn sự thánh thiện và quyền thế của các thiên thần và các thánh cộng lại. Đó là phép lạ siêu việt trong tự nhiên, ân sủng và hiển phúc !