Đối Thoại 003

Post date: Jan 17, 2019 6:23:12 AM

Chúa Giê-su Ki-tô đã làm gì để cứu chuộc loài người ? Chúa Giê-su Ki-tô đã giáng sinh làm người, chịu đau khổ và chịu chết trên cây thập giá. Và Đức Mẹ đã làm gì để đồng công cứu chuộc ? Trước hết, vì lời cầu xin và các nhân đức, Đức Mẹ đã làm cho Chúa Giê-su Ki-tô giáng sinh : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi chính Đức Mẹ đã nuôi dưỡng, đã chuẩn bị và hiến dâng Chúa Giê-su Ki-tô làm hy lễ đền tội : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !" Đồng thời Đức Mẹ cũng hiến dâng thân mình cùng với Chúa Giê-su Ki-tô để làm lễ hi sinh cho ta : "một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Có cần Đức Mẹ cộng tác vào việc cứu chuộc như thế không ? Thật ra không cần. Nhưng Chúa đã muốn Đức Mẹ trở nên Mầu nhiệm Tình yêu và Ân sủng đối với loài người. Thành nơi trú ẩn cho tội nhân, thành Từ Mẫu của ta.