Luật Dòng 1

Post date: Jan 16, 2019 10:8:45 PM

Anh em hãy giữ chay mỗi ngày, trừ các Chúa nhật, những lúc đau bệnh, những lúc yếu sức hoặc có lý do chính đáng, hãy xin miễn thứ việc thi hành luật ; vì khi cần thiết thì không có luật buộc. Anh em được nuôi lừa hoặc la tuỳ theo nhu cầu của anh em, và cũng có thể nuôi một ít gia súc gia cầm dùng làm thức ăn. Hãy thắt lưng bằng dây khiết tịnh ; hãy tăng sức mạnh tâm hồn anh em bằng những tư tưởng thánh thiện, vì có lời chép rằng : chính tư tưởng thánh thiện sẽ gìn giữ anh em. Hãy mặc lấy áo giáp công chính sao cho anh em yêu mến Chúa là Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết tâm hồn, hết sức lực, và yêu mến tha nhân như chính mình vậy. Trong tất cả mọi sự, hãy mang lấy khiên mộc đức tin để giúp anh em dập tắt mọi tên lửa của tà thần, vì không có đức tin, không thể đẹp lòng Thiên Chúa. Cũng hãy che đầu bằng mũ ơn cứu độ, sao cho anh em chỉ trông đợi ơn cứu độ do một mình Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát dân Người khỏi tội lỗi. Đồng thời, ước gì lưỡi gươm thần, là chính Lời Chúa, hằng ở luôn nơi môi miệng và tâm hồn anh em. Hãy để Lời Chúa đồng hành với anh em trong tất cả những gì anh em thực hiện.