Luật Dòng 4

Post date: Jan 16, 2019 10:17:43 PM

Bởi vì đời sống con người trên mặt đất là một cuộc thử luyện, và những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô phải chịu bách hại, và cũng bởi vì ma quỷ kẻ thù của anh em hằng lượn quanh như sư tử gầm rống tìm mồi cắn nuốt, vậy anh em phải hết sức thận trọng mang lấy giáp mã của Thiên Chúa để chống trả những mưu mô của địch thù. Không một anh em nào được phép ở tu phòng khác với tu phòng đã được chỉ định hoặc đổi tu phòng với một anh em khác, nếu không có sự ưng thuận của bề trên. Phòng của bề trên phải ở gần lối vào nơi anh em ở, để bề trên có thể là người đầu tiên gặp gỡ những ai tới, và tất cả những gì cần làm sau đó phải được thực hiện theo đúng quyết định và sự sắp xếp của người. Mỗi người sẽ ở trong tu phòng của mình hoặc gần đó, ngày đêm suy niệm luật Chúa và tỉnh thức cầu nguyện, trừ phi bận việc gì khác, với lý do chính đáng. Nếu ai thi hành nhiều hơn nữa, thì chính Chúa, khi Người tái lâm sẽ ân thưởng. Tuy nhiên, hãy lo giữ sự cẩn trọng(common sense), vì sự cẩn trọng hướng dẫn các nhân đức.