Luật Dòng 5

Post date: Jan 16, 2019 10:20:16 PM

Hãy noi gương đấng tiên tri canh giữ đường lối mình kẻo phạm tội do miệng lưỡi và chú trọng giữ thinh lặng, vì trong thinh lặng người ta mới có được đức công chính. Những ai đọc được các giờ kinh theo giáo luật như các giáo sĩ thì sẽ đọc các giờ kinh theo quy tắc đã được Đức Thánh Cha thiết định và theo tập tục đã được Hội Thánh phê chuẩn. Những ai không đọc được, thì phải đọc hai mươi lăm kinh Lạy Cha thay vào giờ kinh tối, trừ Chúa nhật và những ngày lễ trọng thì sẽ đọc gấp đôi số kinh đó, nghĩa là phải đọc năm mươi kinh Lạy Cha. Giờ Kinh Sáng sẽ đọc bảy kinh Lạy Cha, và mỗi giờ kinh khác cũng phải đọc bảy kinh, còn giờ kinh chiều thì phải đọc mười lăm kinh Lạy Cha. Không anh em nào được nói của gì thuộc về riêng mình, nhưng tất cả đều là của chung cho mọi người và được phân ban cho mỗi người từ tay bề trên hoặc từ tay người anh em mà bề trên uỷ thác trách vụ đó, phải lưu ý đến tuổi tác và nhu cầu của mỗi người. Anh em phải kiêng thịt, trừ những lúc đau yếu cần dùng thịt để bồi dưỡng. Nhưng có trường hợp, khi anh em đi đường, lắm khi anh em phải xin ăn, lúc ở bên ngoài nhà Dòng, để khỏi phiền cho những người đón tiếp anh em, anh em có thể dùng những món ăn nấu với thịt.