Gương 01

Post date: Jan 16, 2019 11:28:45 PM

Hồi tâm là một phương pháp không thể miễn chước để duy trì và gia tăng sự sốt sắng tâm hồn. Chị Consolata ghi lại sự việc này như sau : "Điều tôi cần biết rõ một lần là xét tỉ mỉ các điều khác hơn là xét mình về Tác động mến yêu liên lỉ của Tình yêu trinh trong đối với linh hồn tôi thì chỉ làm mất giờ và nghị lực, nó làm tôi lạc đường Chúa muốn dẫn tôi đi. Vì thế việc hồi tâm luôn đặc biệt cho tôi là xét về Tác động mến yêu liên lỉ và sự trong sạch tâm trí. Tôi hiểu rằng tập trung lại như thế thì hữu ích cho tôi hơn là phân tán ra nhiều điều dốc lòng khác. Vào buổi chiều khi thấy mình có những bất trung trong Tác động mến yêu liên lỉ và thiếu trong sạch trong Tình yêu (purity of love), chị xin lỗi Chúa và để đền tội, chị lấy lưỡi liếm hình thánh giá trên sàn nhà, hoặc hôn tượng Chuộc tội. Sau đó chị chỗi dậy, bình tĩnh và tin tưởng ca bài Tình yêu.