Gương 02

Post date: Jan 16, 2019 11:37:12 PM

Ngày hồi tâm hàng tháng đối với các nữ tu Capuchin thì được tuỳ ý chọn. Chị Consolata chọn vào thứ Sáu đầu mỗi tháng. Chị chuẩn bị ngày hồi tâm bằng cách làm giờ thánh trong phòng hát  từ 11-12 giờ đêm hôm trước. Chị viết : Trong ngày hồi tâm tháng Chúa Giê-su nuôi dưỡng và dạy dỗ linh hồn tôi bằng một số tư tưởng và ghi khắc nó vào lòng tôi. Chẳng hạn : "Con người đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ - Mt 20,28." "Ngài tự bóc lột mình, mặc lấy phận tôi tớ - Pl 2,7."   Điều dốc lòng của chị luôn liên kết đến việc thực thi Tác động mến yêu liên lỉ. Chúa nhật cuối ngày hồi tâm, chị viết và gửi tờ bá cáo về tình trạng linh hồn chị lên cha linh hướng của chị. Đây là ít dòng viết vào thứ Sáu đầu tháng 9 năm 42, khi sức khoẻ chị đã xuống dốc, 4 năm trước khi chị qua đời : Này con đây, linh hồn nghèo khó đặt mình dưới chân cha để xin ơn tha thứ và phép lành của cha, để được sức mạnh mới hầu đi tới cùng. Lá thư trước của cha đã nên lương thực hàng ngày cho con suốt tháng qua. Tận đáy lòng con xin cám ơn cha. Trong tháng 8 vừa qua, hình như Tình yêu trong con cháy mạnh, dù con phải thú, con mất 2 giờ (chị tính mỗi ngày làm Tác động mến yêu liên lỉ 17 giờ). Sự cố gắng không ngừng để sống lúc hiện tại giúp con tập trung mọi chú ý vào Tác động mến yêu liên lỉ, nó giữ linh hồn con bình an và tự do khỏi phải những bận rộn của tương lai. Thời gian này, con rất cần những lời nguyện để giữ mình trên cao. Con thấy mệt ; nhưng con muốn quảng đại hơn để bỏ mình hơn nữa, và thẳng tiến trên đường hi sinh.