Gương 03

Post date: Jan 16, 2019 11:52:56 PM

Tôi không thể Rước lễ liên tục như tôi cần, nhưng tôi hiểu rằng : Tác động mến yêu liên lỉ đem Chúa Giê-su đến cho linh hồn tôi, gia tăng ơn thánh cho tôi như là tôi Rước lễ vậy. Theo Ý Chúa, ơn gọi của tôi là nên thánh, là một Tác động mến yêu liên lỉ : "Giê-su Ma-ri-a Giu-se, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn." Mọi cố gắng, mọi sức lực và hoạt động của linh hồn tôi phải chú ý về đó, không ngắt quãng Tác động mến yêu liên lỉ. Không còn điều gì khác, chỉ có điều này, vì đó là đường tôi đi, đường Chúa Giê-su đã chỉ cho tôi. Tác động mến yêu liên lỉ cũng có giá trị, vì nó giảm bớt trong đời sống thiêng liêng của tôi rất nhiều "Mát-ta"(Rối lên vì nhiều chuyện - Lc 10,41.) Nói cách thiêng liêng, Chúa Giê-su đòi tôi một sự im lặng tuyệt đối về mọi tư tưởng, mọi lời nói, và trái tim thì làm Tác động mến yêu liên lỉ "Giê-su Ma-ri-a Giu-se, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn." Tôi càng trung thành với Đường Nhỏ Mến yêu này, linh hồn tôi càng ngập lụt niềm vui và bình an thật, không gì có thể khuấy động, dù cả những sa ngã liên tục. Vì khi tôi đem những thất bại này cho Chúa Giê-su, Người chữa trị cho tôi qua tác động khiêm tốn, và thế là lại làm tăng bình an và niềm vui cho tâm hồn tôi. Hạnh phúc chừng nào, hành động, tỉnh thức, chắc chắn làm cho Tác động mến yêu liên lỉ kéo dài đến đời đời. Ô Giê-su, xin cho con được sống ẩn dật hoàn toàn trong Chúa, trong sự hoàn toàn xoá bỏ mình, để Chúa làm những gì Chúa muốn nơi con. Một mình Chúa thôi và Tác động mến yêu liên lỉ ở lại với con. Xin ban cho con trong 17 giờ(seventeen) mỗi ngày không mất một Tác động mến yêu liên lỉ nào. Khí giới vô địch luôn luôn bảo đảm chiến thắng là Tác động mến yêu liên lỉ. Nó chuẩn bị linh hồn chịu cám dỗ, nó nâng đỡ trong khi bị cám dỗ, vì yêu mến là tất cả. Vì thế, tôi không được mất can đảm trước quân thù, Tác động mến yêu liên lỉ sẽ làm chủ trên chiến đấu, không bao giờ để chiến đấu làm chủ Tác động mến yêu liên lỉ.

Vào lúc 9 giờ tối, khi ra khỏi phòng áo lễ, tôi ở trong bóng tối dày đặc từ lầu trên đi xuống. Thật là khó bước. Tôi phải bám chặt vào tay vịn và can đảm lò mò bước xuống bậc thang cuối cùng. Trong khi mò xuống, tôi nghĩ linh hồn tôi giống y hệt, hoàn toàn tối tăm, nhưng nhờ bám chặt vào Tác động mến yêu liên lỉ, tôi bình tĩnh đi tới giờ sau hết của cuộc đời. Đúng, Tác động mến yêu liên lỉ hoàn toàn thật đấy. Nó cho ánh sáng và sức mạnh để đi lên. Khốn cho linh hồn tôi, nếu nó không có mỏ neo(anchor) ơn cứu độ này để bám vào trong những lúc cần kíp, thì không thể dò được vực thẳm của thất vọng mà tôi có thể rớt xuống.

Tác động mến yêu liên lỉ giữ linh hồn luôn được bình an. Tôi tin rằng nó có một uy lực(ascendency) mạnh mẽ trên đau khổ và nó giúp người ta chiụ đau khổ cách vui vẻ. Tác động mến yêu liên lỉ có sức mạnh hơn bất cứ đau đớn nào. Tôi tin rằng Tác động mến yêu liên lỉ sẽ duy trì và sẽ tiếp tục duy trì Tình yêu qua tất cả những hỗn loạn, phiền toái và buồn tẻ(tediousness).

Tôi muốn trả lời đầy đủ cho ơn thánh và để Tác động mến yêu liên lỉ lấp đầy cả ngày sống, từ khi làm dấu Thánh giá đầu ngày đến Thánh giá cuối ngày. Tôi muốn mọi Tác động mến yêu liên lỉ của tôi, tuy rằng không quan trọng(insignificant), nhưng được làm với thật đượm Tình yêu. Không một tiếng sấm nổ hay tiếng sét loè nào được làm gián đoạn một Tác động mến yêu liên lỉ "Giê-su Ma-ri-a Giu-se, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn." Để tôi thấy và cư xử với Chúa trong mọi sự.

Ô Giê-su, với sự giúp đỡ của Chúa, con sẽ không lấy(deprive) của Chúa dù một Tác động mến yêu liên lỉ. Vâng Chúa Giê-su, con sẽ thực hiện. Và để con giữ trung thành với lời “con sẽ", con sẽ nhúng nó mãi mãi vào trong Máu Thánh Chúa.