Gương 05

Post date: Jan 17, 2019 12:12:59 AM

Ngày 17-8-34, Chúa nói : "Khi con làm Tác động mến yêu liên lỉ cuối cùng "Giê-su Ma-ri-a Giu-se, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn." Phát xuất từ những điều con viết, Cha sẽ quy tụ hàng triệu linh hồn, dù chúng là tội nhân, chúng cũng hoan hỉ đón nhận và đi theo con trong đường đơn sơ của sự thật và Tình yêu, trong đường ấy, chúng sẽ yêu mến Cha." Ngày 27-11-35, Chúa thêm : "Đừng sợ, vào ngày lìa đời, con sẽ lên tới đỉnh, con sẽ làm Tác động mến yêu liên lỉ sau cùng như Chúa Giê-su đòi hỏi khi Người gọi con trở nên của lễ Tình yêu." Ngày 14-12-35, Chúa giải nghĩa cho chị Consolata lý do tại sao Chúa đổi cha linh hướng mới cho chị : "Con có biết tại sao Cha đổi cha linh hướng mới cho con không ? Vì cha X mới này sẽ thực hiện mọi ước vọng của Cha, và sẽ hoàn tất công việc như ý Cha muốn. Ngày thứ Bảy đầu tháng 4-7-36, Chúa Giê-su nói với chị trong giờ nguyện ngắm : "Nơi những người của Các tổ chức Công giáo Tiến hành, cũng có những linh hồn bé nhỏ, và nơi những linh hồn bé nhỏ(Little), có những linh hồn Bé thơ(Littlest), con thuộc về số này, và những linh hồn Bé thơ sẽ theo gương con, dâng lên Cha những Tác động mến yêu liên lỉ.   Ngày 22-7-36, lễ thánh nữ Ma-đa-lê-na, Chúa Giê-su nói thêm về các linh hồn Bé thơ : "Cha không xin con viết những điều này cho con, là kẻ sắp xuống mồ, nhưng cho các người con gọi là Anh tôi, và cho số mênh mông các linh hồn Bé thơ, chúng sẽ theo con và dâng lên Cha những Tác động mến yêu liên lỉ. Ô Consolata, con có nhớ đam mê lớn của con là đem con trẻ đến cho Chúa Giê-su và đem Chúa Giê-su đến cho chúng không ? Phải, con sẽ đem các trẻ nhỏ, các trẻ Bé thơ đến cho Cha, ngay cả khi con ở trên Thiên đàng, và con sẽ đem Cha cho chúng qua Tác động mến yêu liên lỉ. Con có tin thế không ?" Con tin, nhưng lạy Chúa Giê-su con đâu có làm gì ! "Cái đó đâu có sao. Chính Cha làm mọi chuyện mà. Cha đã chẳng nói với con là con sẽ đem ơn của Cha xuống, tới khi con không thể mang thêm. Con thấy Cha có giữ lời không ? Nhưng con phải tin nơi Cha."