iTunes Store

iTunes Store

CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch Vụ Apple Media

Các điều khoản và điều kiện này tạo ra hợp đồng giữa quý khách và Apple ("Thỏa thuận"). Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận. Để xác nhận quý khách đã hiểu và chấp nhận Thỏa thuận, hãy nhấp vào "Đồng ý".

A. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thỏa thuận này điều chỉnh việc quý khách sử dụng các dịch vụ của Apple ("Dịch vụ"), thông qua đó quý khách có thể mua, nhận, cấp giấy phép, thuê hoặc đăng ký (nếu áp dụng) phương tiện, ứng dụng ("Ứng dụng"), và các dịch vụ khác (gọi chung là "Nội dung"). Dịch vụ của Chúng tôi gồm: iTunes Store, App Store, Apple Books, Âm nhạc của Apple, và Tin tức của Apple. Dịch vụ của chúng tôi sẵn có cho quý khách sử dụng ở nước cư trú ("Nước Sở tại") của quý khách. Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần phần cứng, phần mềm tương thích (phiên bản mới nhất được khuyên dùng và đôi khi bắt buộc) và truy cập Internet (có thể áp dụng phí). Việc thực hiện Dịch vụ của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này.

B. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

THANH TOÁN, THUẾ VÀ HOÀN TIỀN

Quý khách có thể có được Nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi miễn phí hoặc có tính phí, nhưng cả hai đều được gọi là"Giao dịch". Mỗi Giao dịch là một hợp đồng điện tử giữa quý khách và Apple, và/hoặc giữa quý khách và tổ chức cung cấp Nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu quý khách là khách hàng của Apple Distribution International và quý khách mua Ứng dụng hoặc sách, Apple Distribution International là bên bán hồ sơ; điều này có nghĩa là quý khách mua Nội dung từ Apple Distribution International, và nội dung được cấp phép bởi Nhà cung cấp Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc nhà xuất bản sách. Khi quý khách thực hiện Giao dịch đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách chọn mức độ thường xuyên mà chúng tôi yêu cầu mật khẩu của quý khách cho các Giao Dịch trong tương lai. Nếu quý khách kích hoạt ID Cảm ứng cho các Giao dịch, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách xác thực tất cả Giao dịch bằng dấu vân tay của quý khách, và nếu quý khách kích hoạt Face ID cho các Giao dịch, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách xác thực tất cả Giao dịch bằng nhận dạng khuôn mặt. Quản lý cài đặt mật khẩu của quý khách vào bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn sau: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple sẽ tính phí phương thức thanh toán của quý khách (chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ/mã quà tặng, hoặc phương pháp khác sẵn có ở Nước sở tại của quý khách) cho bất kỳ Giao dịch được thanh toán nào, bao gồm các khoản thuế áp dụng. Nếu chúng tôi không thể tính phí phương thức thanh toán của quý khách vì bất kỳ lý do gì (chẳng hạn như hết hạn hoặc không đủ tiền), quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền nào chưa thanh toán, và chúng tôi vẫn sẽ tính phí phương thức thanh toán vì quý khách có thể cập nhật thông tin về phương thức thanh toán của mình. Nếu quý khách đặt mua trước Nội dung, quý khách sẽ được tính phí khi Nội dung được cung cấp cho quý khách (trừ khi quý khách hủy trước khi Nội dung có sẵn). Theo luật pháp địa phương, Apple có thể cập nhật thông tin về phương thức thanh toán của quý khách nếu được tổ chức tài chính của quý khách cung cấp thông tin đó. Để biết thêm chi tiết về cách thức Giao dịch được lập hóa đơn, vui lòng truy cập http://support.apple.com/kb/HT5582. Tất cả các Giao dịch đều là giao dịch cuối cùng. Giá nội dung có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào. Nếu vấn đề kỹ thuật ngăn cản hoặc làm chậm trễ một cách phi lý quá trình chuyển Nội dung, biện pháp khắc phục và duy nhất của quý khách là thay thế Nội dung hoặc hoàn tiền theo giá đã thanh toán, theo quyết định của Apple. Tùy vào từng thời điểm, Apple có thể từ chối yêu cầu hoàn tiền nếu chúng tôi tìm thấy bằng chứng về sự gian lận, lạm dụng hoàn tiền, hoặc hành vi lợi dụng khác cho phép Apple có hành động phản tố tương ứng. Các điều khoản liên quan đến Tín dụng cửa hang, thẻ/mã quà tặng có ở đây: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

ID APPLE

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và truy cập Nội dung của quý khách yêu cầu phải có ID Apple. ID Apple là tài khoản mà quý khách sử dụng trên toàn hệ sinh thái của Apple. ID Apple của quý khách rất đáng giá, và quý khách chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của ID. Apple không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép ID Apple của quý khách. Vui lòng liên lạc Apple nếu quý khách nghi ngờ ID Apple của quý khách đã bị xâm nhập.

Quý khách phải đủ 13 tuổi (hoặc tuổi tối thiểu tương đương ở Nước sở tại của quý khách, theo quy định trong quá trình đăng ký) để tạo ID Apple và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. ID Apple cho người dưới độ tuổi này có thể được tạo bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp bằng cách sử dụng Chia sẻ Gia đình hoặc bởi tổ chức giáo dục đã được phê duyệt.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Quý khách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple có sẵn tại http://www.apple.com/legal/privacy/.

QUY TẮC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG

Quý khách phải sử dụng Dịch vụ và Nội dung theo các quy tắc được quy định trong mục này ("Quy tắc Sử dụng"). Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với Dịch vụ và Nội dung sẽ là hành vi vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này. Apple có thể theo dõi việc quý khách sử dụng các Dịch vụ và Nội dung để đảm bảo quý khách đang tuân theo các Quy tắc Sử dụng này.

Tất cả các Dịch vụ:

- Quý khách chỉ có thể sử dụng các Dịch vụ và Nội dung cho mục đích cá nhân, phi thương mại (trừ khi quy định trong mục Nội dung App Store dưới đây).

- Việc chuyển Nội dung của Apple không chuyển giao bất kỳ quyền sử dụng khuyến mại nào cho quý khách và không tạo thành việc trao hoặc từ bỏ bất kỳ quyền nào của chủ sở hữu bản quyền.

- Quý khách có thể sử dụng Nội dung từ tối đa năm ID Apple khác nhau trên mỗi thiết bị.

- Quý khách chịu trách nhiệm không để mất, phá hủy hoặc làm hỏng Nội dung sau khi tải về. Chúng tôi khuyến khích quý khách sao lưu Nội dung thường xuyên.

- Quý khách không được làm xáo trộn hoặc phá hoại bất kỳ công nghệ bảo mật nào được đưa vào các Dịch vụ.

- Quý khách chỉ có thể truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng phần mềm của Apple, và không được sửa đổi hoặc sử dụng các phiên bản sửa đổi của phần mềm đó.

- Nội dung Video yêu cầu kết nối HDCP.

Nội dung của iTunes Store:

- Quý khách có thể sử dụng Nội Dung không có Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM) trên một số lượng hợp lý các thiết bị tương thích mà quý khách sở hữu hay kiểm soát. Nội dung được DRM bảo vệ có thể được sử dụng trên tối đa năm máy tính và số lượng thiết bị bất kỳ mà quý khách đồng bộ hóa từ những máy tính đó.

- Nội dung thuê có thể xem được trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm, phải được phát trong vòng 30 ngày, và được hoàn thành trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu phát (dừng, tạm dừng hoặc khởi động lại không gia hạn khoảng thời gian này).

- Quý khách có thể ghi danh sách phát âm thanh vào đĩa CD để nghe tối đa là bảy lần (giới hạn này không áp dụng cho Nội dung không có DRM).

Nội dung App Store:

- Thuật ngữ "App" (Ứng dụng) bao gồm các ứng dụng, ứng dụng iMessage và Apple Watch, sản phẩm mua trong ứng dụng, phần mở rộng (như bàn phím), nhãn dán, và các đăng ký được cung cấp trong ứng dụng.

- Quý khách có thể sử dụng Ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào mà quý khách sở hữu hay kiểm soát.

- Cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thương mại, tổ chức chính phủ hoặc cơ sở giáo dục ("Doanh nghiệp") có thể tải về và đồng bộ hóa Ứng dụng để sử dụng bởi (i) một cá nhân duy nhất trên một hoặc nhiều thiết bị thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một Doanh Nghiệp; hoặc (ii) nhiều cá nhân trên một thiết bị dùng chung duy nhất thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một Doanh nghiệp. Để rõ ràng, mỗi thiết bị được nhiều người dùng sử dụng nối tiếp hoặc sử dụng chung yêu cầu một giấy phép riêng.

Nội dung Apple Books:

- Quý khách có thể sử dụng Nội dung không có DRM trên bất kỳ thiết bị tương thích nào mà quý khách sở hữu hay kiểm soát. Nội dung được DRM bảo vệ có thể được sử dụng trên tối đa năm máy tính và số lượng thiết bị bất kỳ mà quý khách đồng bộ hóa từ những máy tính đó.

- Quý khách không thể ghi Nội dung Apple Books vào đĩa.

Apple Music:

- Quý khách có thể sử dụng quyền thành viên Âm nhạc của Apple cho Cá nhân trên tối đa là 10 thiết bị (chỉ có năm trong số đó có thể là máy tính).

- Quyền thành viên Âm nhạc của Apple cho Cá nhan cho phép quý khách phát trực tiếp trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm; quyền thành viên Gia đình cho phép quý khách hoặc thành viên Gia đình của quý khách phát trực tiếp trên tối đa là sáu thiết bị tại một thời điểm.

TẢI XUỐNG LẠI

Quý khách có thể tải lại Nội dung đã mua trước đó ("Tải xuống lại") xuống các thiết bị được đăng nhập bằng cùng một ID Apple ("Thiết bị Liên kết"). Quý khách có thể xem các loại Nội dung có sẵn để Tải xuống lại ở Nước sở tại của quý khách trên https://support.apple.com/en-us/HT204632. Nội dung có thể không có sẵn để Tải xuống lại nếu Nội dung đó không còn được cung cấp trên các Dịch vụ của chúng tôi.

Quy tắc về Thiết bị Liên kết: Quý khách có thể có 10 thiết bị (nhưng chỉ có tối đa là 5 máy tính) được đăng nhập bằng ID Apple của quý khách tại một thời điểm.Mỗi máy tính cũng phải được cấp phép bằng cách sử dụng cùng một ID Apple (để biết thêm về cấp phép cho máy tính, hãy truy cập https://support.apple.com/en-us/HT201251). Thiết bị có thể được liên kết với một ID Apple khác 90 ngày một lần.

ĐĂNG KÝ

Dịch vụ và một số Ứng dụng có thể cho phép quý khách mua quyền truy cập vào Nội dung hoặc dịch vụ trên cơ sở đăng ký ("Đăng ký có Trả phí"). Đăng ký có Trả phí tự động gia hạn cho đến khi bị hủy bỏ trong mục Quản lý Đăng ký của cài đặt tài khoản của quý khách. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu giá Đăng ký có Trả phí tăng lên và, nếu cần thiết, có được sự đồng ý của quý khách để tiếp tục. Quý khách sẽ bị tính phí không quá 24 giờ trước khi bắt đầu giai đoạn Đăng ký có Trả phí gần nhất. Nếu chúng tôi không thể thu phí phương thức thanh toán của quý khách vì bất kỳ lý do gì (ví dụ như hết hạn hoặc số dư không đủ) và quý khách chưa hủy bỏ Đăng ký có Trả phí, quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản còn nợ và chúng tôi sẽ cố gắng thu phí phương thức thanh toán nếu quý khách có thể cập nhật thông tin phương thức thanh toán của mình. Điều này có thể dẫn đến việc thay đổi thời gian bắt đầu giai đoạn Đăng ký có Trả phí của quý khách và có thể thay đổi ngày lập hóa đơn cho quý khách trong mỗi giai đoạn đó. Một số Đăng ký có Trả phí có thể cung cấp bản dùng thử miễn phí trước khi tính phí phương thức thanh toán của quý khách. Nếu quý khách quyết định hủy Đăng ký có Trả phí trước khi chúng tôi bắt đầu tính phí phương thức thanh toán của quý khách, hãy hủy bỏ đăng ký trước khi bản dùng thử miễn phí kết thúc.

NỘI DUNG VÀ TÍNH CÓ SẴN CỦA DỊCH VỤ

Các điều khoản trong Thỏa thuận này có liên quan đến Dịch vụ, các loại Nội dung, tính năng hoặc chức năng không có sẵn ở Nước sở tại của quý khách không được áp dụng cho quý khách trừ khi và cho đến khi chúng có sẵn cho quý khách. Để xem các loại Nội dung có sẵn cho quý khách ở Nước sở tại, hãy đến Dịch vụ hay truy cập https://support.apple.com/en-us/HT204411.

THIẾT BỊ KHÔNG PHẢI CỦA APPLE

Nếu quý khách sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi trên một thiết bị không mang nhãn hiệu Apple, quý khách có thể không truy cập được tất cả các tính năng hay các loại Nội dung. Điều khoản trong Thỏa thuận này liên quan đến tính năng hoặc loại Nội dung không có sẵn không áp dụng đối với quý khách. Nếu sau đó quý khách chọn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi từ thiết bị mang nhãn hiệu Apple, quý khách đồng ý rằng tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng cho việc sử dụng của quý khách trên thiết bị đó.

C. NỘI DUNG QUÝ KHÁCH GỬI LÊN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép quý khách gửi các tài liệu như bình luận, hình ảnh, video và podcast (bao gồm siêu dữ liệu và tác phẩm nghệ thuật liên quan). Việc quý khách sử dụng tính năng này phải tuân thủ các Hướng dẫn về Gửi Tài liệu dưới đây, mà có thể được cập nhật tùy theo từng thời điểm. Nếu quý khách thấy tài liệu không tuân thủ Hướng dẫn về Gửi Tài liệu, vui lòng sử dụng tính năng Báo cáo Mối quan ngại. Quý khách đồng ý cấp cho Apple giấy phép trên toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền, vĩnh viễn, không độc quyền để sử dụng các tài liệu quý khách gửi trong phạm vi Dịch vụ và tiếp thị liên quan, và mục đích nội bộ của Apple. Apple có thể theo dõi và quyết định loại bỏ hay chỉnh sửa bất kỳ tài liệu nào được gửi lên.

Hướng dẫn về Gửi Tài liệu: Quý khách không thể sử dụng Dịch vụ để:

- đăng bất kỳ tài liệu nào mà quý khách không được phép, quyền hoặc giấy phép sử dụng;

- đăng nội dung phản đối, công kích, bất hợp pháp, lừa đảo hay độc hại;

- đăng các thông tin cá nhân, riêng tư hay bí mật của người khác;

- yêu cầu thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên;

- mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của quý khách với người khác, hay tổ chức khác;

- đăng hoặc chuyển thư rác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu khuyến mại, quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép hoặc thông báo thông tin;

- lên kế hoạch hay tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận, hoặc lôi kéo nào.

D. CHIA SẺ GIA ĐÌNH

Người tổ chức của Gia đình (“Người tổ chức”) phải từ 18 tuổi trở lên và là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bất kỳ thành viên Gia đình nào dưới 13 tuổi hoặc tuổi tối thiểu tương đương tại Nước sở tại của họ (theo quy định trong quy trình đăng ký). Cần có thiết bị của Apple để truy cập vào tất cả các tính năng Chia sẻ Gia đình.

Mua Chung: Tính năng Mua Chung của Chia sẻ Gia đình cho phép quý khách chia sẻ nội dung hợp lệ với tối đa sáu thành viên trong gia đìn. Người tổ chức mời các thành viên khác tham gia và đồng ý trả tất cả chi phí Giao dịch phát sinh bởi những thành viên trong Gia đình đó. Phương thức thanh toán của Người tổ chức được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ Giao dịch nào được khởi xướng bởi một thành viên Gia đình (trừ khi tài khoản của thành viên Gia đình có tín dụng cửa hàng mà luôn được sử dụng đầu tiên). Các thành viên Gia đình đóng vai trò đại diện cho Người tổ chức khi phương thức thanh toán của Người tổ chức được sử dụng. Người tổ chức đồng ý (1) thanh toán cho các Giao dịch đó, và (2) các Giao dịch được khởi xướng bởi các thành viên Gia đình được cho phép. Người tổ chức có trách nhiệm tuân thủ hợp đồng về phương thức thanh toán, và chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc chia sẻ quyền truy cập vào phương thức thanh toán với các thành viên Gia đình. Biên lai hoặc hóa đơn cho bất kỳ Giao dịch nào của thành viên Gia đình được gửi đến thành viên Gia đình khởi xướng và Người tổ chức.

Yêu cầu Mua: Yêu cầu Mua là một tính năng thuận tiện cho phép Người Tổ chức phê duyệt từng Giao dịch được khởi xướng bởi một thành viên Gia đình dưới 18 tuổi (hoặc tuổi thành niên tương đương ở Nước sở tại của quý khách). Người tổ chức phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bất kỳ thành viên Gia đình nào mà Yêu cầu Mua được kích hoạt cho người đó. Nội dung được tải xuống từ các thành viên Gia đình hoặc mua qua mã đổi quà không tuân theo quy định Yêu cầu Mua.

Thay đổi về Thành viên Gia đình: Khi một thành viên Gia đình rời khỏi hoặc bị loại khỏi Gia đình, các thành viên Gia đình còn lại không còn truy cập được Nội dung của thành viên trước đó nữa, bao gồm Nội dung mua bằng phương thức thanh toán của Người tổ chức.

Quy tắc Chia sẻ Gia đình: Quý khách chỉ có thể thuộc về một Gia đình tại một thời điểm, và có thể tham gia bất kỳ Gia đình nào không quá hai lần mỗi năm. Quý khách có thể thay đổi ID Apple mà quý khách liên kết với Gia đình không nhiều hơn 90 ngày một lần. Tất cả các thành viên Gia đình phải có chung Nước sở tại. Không phải tất cả Nội dung, bao gồm Sản phẩm mua trong Ứng dụng, đăng ký, và một số Ứng dụng mua trước đó đều đủ điều kiện tham gia Mua Chung.

E. TÍNH NĂNG KHUYẾN NGHỊ

Các Dịch vụ sẽ khuyến nghị Nội dung cho quý khách dựa trên các bản tải xuống, sản phẩm mua và các hoạt động khác của quý khách. Quý khách có thể chọn không các khuyến nghị đó trong cài đặt tài khoản.

Một số tính năng khuyến nghị có thể yêu cầu quý khách cho phép trước khi chúng được bật. Nếu quý khách bật những tính năng này, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp cho Apple quyền thu thập và lưu trữ một số dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu về hoạt động thiết bị, vị trí và việc sử dụng của quý khách. Vui lòng đọc kỹ các thông tin được trình bày khi quý khách bật những tính năng này.

F. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VỀ ITUNES STORE

THẺ THEO MÙA VÀ THẺ ĐA NĂNG

Thẻ cho phép quý khách mua và nhận Nội dung truyền hình khi nội dung này có sẵn. Thẻ theo Mùa áp dụng cho Nội dung truyền hình có số lượng hạn chế các tập phim mỗi mùa; Thẻ Đa năng áp dụng cho Nội dung truyền hình được cung cấp liên tục. Giá trọn gói của Thẻ theo Mùa hay Thẻ Đa năng được tính tại thời điểm Giao dịch. Nội dung Thẻ theo Mùa hay Thẻ Đa năng có sẵn để tải xuống tối đa là 90 ngày sau khi tập cuối cùng có sẵn. Nếu gia hạn tự động được chọn khi quý khách có được Thẻ Đa năng, quý khách sẽ được tính giá trọn gói của mỗi chu kỳ tiếp theo của Thẻ Đa năng. Quý khách có thể tắt gia hạn tự động trước khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo của Thẻ Đa năng trong cài đặt tài khoản. Nếu nhà cung cấp Nội dung cung cấp cho Apple ít tập truyền hình hơn so với kế hoạch khi quý khách mua Thẻ theo Mùa, chúng tôi sẽ ghi có vào ID Apple của quý khách giá trị bán lẻ của số lượng tập phim tương ứng mà không được cung cấp cho Apple.

G. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VỀ APP STORE

GIẤY PHÉP NỘI DUNG APP STORE

Giấy phép ứng dụng được cung cấp cho quý khách bởi Apple hay nhà phát triển bên thứ ba ("Nhà cung cấp Ứng dụng"). Nếu quý khách là khách hàng của Apple Distribution International, bên bán hồ sơ là Apple Distribution International, có nghĩa là quý khách mua giấy phép Ứng dụng từ Apple Distribution International, nhưng Ứng dụng lại được Nhà cung cấp Ứng dụng cấp giấy phép. Ứng dụng được Apple cấp giấy phép là "Ứng dụng Apple"; Ứng dụng được Nhà cung cấp Ứng dụng cấp giấy phép là "Ứng dụng của Bên thứ ba". Apple hoạt động như một đại lý cho Nhà cung cấp Ứng dụng trong việc cung cấp App Store và không phải là một bên trong hợp đồng bán hàng hoặc thỏa thuận sử dụng giữa quý khách và Nhà cung cấp Ứng dụng. Bất kỳ Ứng dụng nào mà quý khách mua được điều chỉnh bởi Thỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối của Ứng dụng được Cấp phép ("EULA Tiêu chuẩn") được quy định dưới đây, trừ khi Apple hoặc Nhà cung cấp Ứng dụng cung cấp thỏa thuận giấy phép tùy chỉnh quan trọng nhất ("EULA Tùy chỉnh"). Nhà cung cấp Ứng dụng của bất kỳ Ứng dụng của Bên thứ ba nào chịu trách nhiệm duy nhất về nội dung, bảo hành và các khiếu nại mà quý khách có thể có liên quan đến Ứng dụng của Bên thứ ba. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của EULA Tiêu chuẩn hay EULA Tùy chỉnh áp dụng cho từng Ứng dụng của Bên thứ ba và do đó có thể thực thi thỏa thuận đó. Một số Ứng dụng, như nhãn dán và ứng dụng iMessage, có thể không xuất hiện trên màn hình chủ của thiết bị nhưng có thể được truy cập và sử dụng trong ngăn ứng dụng Tin nhắn.

SẢN PHẨM MUA TRONG ỨNG DỤNG

Ứng dụng có thể cung cấp nội dung, dịch vụ hoặc chức năng để sử dụng trong các Ứng dụng đó ("Sản phẩm mua trong Ứng dụng"). Sản phẩm mua trong Ứng dụng được tiêu thụ trong quá trình sử dụng Ứng dụng (ví dụ như ngọc ảo) không thể được chuyển giao giữa các thiết bị và chỉ có thể được tải xuống một lần. Quý khách phải xác thực tài khoản của quý khách trước khi thực hiện mua Sản phẩm mua trong Ứng dụng - tách biệt với bất kỳ xác thực nào để có được Nội dung khác - bằng cách nhập mật khẩu của quý khách hoặc sử dụng ID Cảm ứng hoặc Face ID. Quý khách sẽ có thể thực hiện mua Sản phẩm mua trong Ứng dụng bổ sung trong mười lăm phút mà không cần xác thực lại, trừ khi quý khách đã yêu cầu chúng tôi yêu cầu mật khẩu cho mỗi lần mua hoặc đã kích hoạt ID Cảm ứng hoặc Face ID. Quý khách có thể tắt chức năng thực hiện mua Sản phẩm mua trong Ứng dụng bằng cách làm theo những hướng dẫn sau đây: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG

Apple chỉ chịu trách nhiệm cung cấp bảo trì và hỗ trợ cho Ứng dụng của Apple, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Các Nhà cung cấp Ứng dụng chịu trách nhiệm cung cấp bảo trì và hỗ trợ cho Ứng dụng của Bên thứ ba.

GÓI ỨNG DỤNG

Một số Ứng dụng có thể được bán cùng nhau dưới dạng một gói (“Gói ứng dụng”). Giá được hiển thị với Gói ứng dụng là giá quý khách sẽ bị tính khi mua Gói ứng dụng. Giá của Gói ứng dụng có thể giảm xuống để trừ đi các Ứng dụng quý khách đã mua, nhưng có thể bao gồm một khoản phí tối thiểu để hoàn thành Gói ứng dụng.

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP

Ứng dụng được cung cấp thông qua App Store được cấp phép nhưng không được bán cho quý khách. Giấy phép của quý khách cho mỗi Ứng dụng tùy thuộc vào sự chấp nhận trước của quý khách về Thỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối của Ứng dụng được Cấp phép này ("EULA Tiêu chuẩn"), hoặc thỏa thuận giấy phép người dùng cuối tùy chỉnh giữa quý khách và Nhà cung cấp Ứng dụng ("EULA Tùy chỉnh"), nếu được cung cấp. Giấy phép của quý khách cho bất kỳ Ứng dụng nào của Apple theo EULA Tiêu chuẩn hay EULA Tùy chỉnh này được cấp bởi Apple, và giấy phép của quý khách cho bất kỳ Ứng dụng nào của Bên thứ ba theo EULA Tiêu chuẩn hay EULA Tùy chỉnh này được cấp bởi Nhà cung cấp Ứng dụng của Ứng dụng của Bên thứ ba đó. Bất kỳ Ứng dụng nào tùy thuộc theo EULA Tiêu chuẩn này theo đây được gọi là "Ứng dụng được Cấp phép." Nhà cung cấp Ứng dụng hoặc Apple khi áp dụng ("Bên cấp phép") bảo lưu tất cả các quyền trong và đối với Ứng dụng được Cấp phép không được cấp rõ ràng cho quý khách theo EULA Tiêu chuẩn này.

a. Phạm vi Giấy phép: Bên cấp phép cấp cho quý khách giấy phép không được chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng được Cấp phép trên bất kỳ sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nào mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát và được cho phép theo các Quy tắc Sử dụng. Các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này sẽ điều chỉnh bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc các dịch vụ có thể truy cập từ hoặc được mua trong Ứng dụng được Cấp phép cũng như nâng cấp được cung cấp bởi Bên cấp phép để thay thế hoặc bổ sung Ứng dụng được Cấp phép ban đầu, trừ khi nâng cấp đó được đi kèm bởi EULA Tùy chỉnh. Trừ khi được quy định trong Quy tắc Sử dụng, quý khách không được phân phối hoặc cung cấp Ứng dụng được Cấp phép trên mạng, nơi nó có thể được sử dụng bởi nhiều thiết bị cùng một lúc. Quý khách không được chuyển nhượng, phân phối lại hoặc cấp phép phụ Ứng dụng được Cấp phép, và nếu quý khách bán Thiết bị Apple của mình cho bên thứ ba, quý khách phải gỡ bỏ Ứng dụng được Cấp phép khỏi Thiết bị Apple trước khi thực hiện điều đó. Quý khách không được sao chép (trừ khi được phép theo giấy phép này và Quy tắc Sử dụng), đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ, cố gắng lấy mã nguồn, sửa đổi, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của Ứng dụng được Cấp phép, mọi cập nhật, hoặc bất kỳ phần nào trong đó (trừ khi và chỉ trong phạm vi mà bất kỳ hạn chế nào nêu trên bị luật pháp áp dụng cấm hay trong phạm vị có thể được cho phép theo các điều khoản cấp phép điều chỉnh việc sử dụng bất kỳ thành phần nguồn mở nào được bao gồm trong Ứng dụng được Cấp phép).

b. Chấp thuận Việc Sử dụng Dữ liệu: Quý khách đồng ý rằng Bên cấp phép có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và các thông tin liên quan—bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin kỹ thuật về thiết bị của quý khách, phần mềm hệ thống và ứng dụng, và thiết bị ngoại vi—được thu thập định kỳ để tạo điều kiện cho việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm, hỗ trợ sản phẩm, và các dịch vụ khác cho quý khách (nếu có) liên quan đến Ứng dụng được Cấp phép. Bên cấp phép có thể sử dụng thông tin này, miễn là theo hình thức không nhận dạng cá nhân quý khách, để cải thiện sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ hoặc các công nghệ cho quý khách.

c. Chấm dứt. EULA Tiêu chuẩn này có hiệu lực đến khi bị chấm dứt bởi quý khách hay Bên cấp phép. Quyền lợi của quý khách theo EULA Tiêu chuẩn này sẽ tự động chấm dứt nếu quý khách không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong đó.

d. Dịch vụ Bên ngoài. Ứng dụng được Cấp phép có thể cho phép truy cập các dịch vụ và trang web của Bên cấp phép và/hoặc bên thứ ba (gọi chung và gọi riêng là "Dịch vụ Bên ngoài"). Quý khách đồng ý sử dụng Dịch vụ Bên ngoài mà bản thân quý khách chịu mọi rủi ro. Bên cấp phép không chịu trách nhiệm kiểm tra hay đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Dịch vụ Bên ngoài nào của bên thứ ba, và không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ Dịch vụ Bên ngoài nào như vậy của bên thứ ba. Dữ liệu được bất kỳ Ứng dụng được Cấp phép hay Dịch vụ Bên ngoài nào hiển thị, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin tài chính, y tế và vị trí, chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không được bảo đảm bởi Bên cấp phép hoặc các đại lý của Bên cấp phép. Quý khách sẽ không sử dụng Dịch vụ Bên ngoài theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này hay xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của Bên cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Quý khách đồng ý không sử dụng Dịch vụ Bên ngoài để quấy rối, lạm dụng, đe dọa hay nói xấu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, và Bên cấp phép không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng nào như vậy. Dịch vụ Bên ngoài có thể không được cung cấp bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc ở Nước sở tại của quý khách, và có thể không phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Trong trường hợp quý khách chọn sử dụng Dịch vụ Bên ngoài đó, quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật áp dụng nào. Bên cấp phép bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, loại bỏ, vô hiệu hóa hoặc áp đặt các hạn chế hay giới hạn truy cập lên bất kỳ Dịch vụ Bên ngoài nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý với quý khách.

e. KHÔNG BẢO ĐẢM: QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG QUÝ KHÁCH HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG" VÀ "KHI CÓ SẴN", VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, VÀ BÊN CẤP PHÉP THEO ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HOẶC THEO QUY ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG VỪA Ý, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ CHÍNH XÁC, TẬN HƯỞNG YÊN BÌNH, VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. KHÔNG CÓ THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN BẰNG LỚI NÓI HAY VĂN BẢN NÀO ĐƯỢC BÊN CẤP PHÉP HOẶC ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA HỌ CUNG CẤP TẠO THÀNH BẢO ĐẢM. NẾU ỨNG DỤNG HAY DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP CHỨNG TỎ CÓ KHIẾM KHUYẾT, QUÝ KHÁCH CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO TẤT CẢ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, HAY KHẮC PHỤC CẦN THIẾT. MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM HAY GIỚI HẠN NGỤ Ý VỀ QUYỀN PHÁP ĐỊNH ÁP DỤNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, VÌ VẬY LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

f. Giới hạn Trách nhiệm. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT KHÔNG CẤM, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO BÊN CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT THƯƠNG MẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP CỦA QUÝ KHÁCH, DÙ DO NGUYÊN NHÂN GÌ, BẤT KỂ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY CÁI KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY MANG TÍNH HẬU QUẢ, VÌ VẬY GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên cấp phép không chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quý khách về tất cả các thiệt hại (trừ khi có thể được pháp luật áp dụng yêu cầu trong các trường hợp liên quan đến thương tích cá nhân) vượt quá số tiền năm mươi đô la ($50,00). Những giới hạn nói trên sẽ áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục nêu ở trên không đáp ứng mục đích cơ bản của nó.

g. Quý khách không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng được Cấp phép, trừ khi được cho phép bởi luật pháp của Hoa Kỳ và luật của khu vực thẩm quyền trong đó Ứng dụng được Cấp phép đã có được. Cụ thể nhưng không giới hạn, Ứng dụng được Cấp phép không thể được xuất khẩu hay tái xuất khẩu (a) vào bất kỳ quốc gia nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) cho bất kỳ ai thuộc Danh sách Công dân Bị Chỉ định Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay Danh sách Cá nhân Bị Từ chối hay Danh sách Tổ chức Bị Từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Ứng dụng được Cấp phép, quý khách tuyên bố và bảo đảm rằng quý khách không nằm trong bất kỳ nước hoặc thuộc bất kỳ danh sách nào như vậy. Quý khách cũng đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng các sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào bị luật pháp Hoa Kỳ cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, thiết kế, chế tạo hay sản xuất hạt nhân, tên lửa, hay vũ khí hóa học hay sinh học.

h. Ứng dụng được Cấp phép và các tài liệu liên quan là các "Mặt hàng Thương mại", theo thuật ngữ được định nghĩa tại 48 C.F.R §2.101, bao gồm "Phần mềm Máy tính Thương mại" và "Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại", theo thuật ngữ được sử dụng trong 48 C.F.R §12.212 hay 48 C.F.R §227.7202, khi áp dụng. Phù hợp với 48 C.F.R §12.212 hay 48 C.F.R §227.7202-1 đến 227.7202-4, khi áp dụng, Phần mềm Máy tính Thương mại và Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại đang được cấp phép cho người dùng cuối của Chính phủ Hoa Kỳ (a) chỉ như các Mặt hàng Thương mại và (b) chỉ có những quyền như được cấp cho tất cả các người dùng cuối khác theo các điều khoản và điều kiện ở đây. Các quyền chưa công bố được bảo lưu theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

i. Ngoại trừ trong trường hợp được quy định rõ ràng trong khoản sau đây, Thỏa thuận này và mối quan hệ giữa quý khách và Apple sẽ được điều chỉnh theo pháp luật của Tiểu bang California, loại trừ các mâu thuẫn của các quy định pháp luật. Quý khách và Apple đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong quận Santa Clara, California, để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận này. Nếu (a) quý khách không phải là công dân Hoa Kỳ; (b) quý khách không cư trú tại Hoa Kỳ; (c) quý khách không truy cập Dịch vụ từ Hoa Kỳ; và (d) quý khách là công dân của một trong những nước được xác định dưới đây, quý khách theo đây đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật áp dụng được quy định dưới đây, bất kể các mâu thuẫn của các quy định pháp luật, và quý khách theo đây tuân theo không hủy ngang thẩm quyền không độc quyền của các tòa án nằm trong tiểu bang, tỉnh hay nước được xác định dưới đây có luật điều chỉnh:

 

Nếu quý khách là công dân của bất kỳ nước nào thuộc Liên minh Châu Âu hay Thụy Sỹ, Na Uy hay Iceland, luật điều chỉnh và tòa án sẽ là luật và tòa án nơi quý khách thường trú.

 

Bị loại trừ cụ thể khỏi việc áp dụng cho Thỏa thuận này là luật được gọi là Công ước của Liên hiệp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

H. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VỀ APPLE BOOKS

Quý khách mua Nội dung Apple Books từ nhà cung cấp bên thứ ba của Nội dung đó ("Nhà xuất bản"), chứ không phải từ Apple. Apple hoạt động với vai trò là đại lý cho Nhà xuất bản để cung cấp Nội dung Apple Books cho quý khách, và do đó Apple không phải là một bên trong Giao dịch giữa quý khách và Nhà xuất bản. Nếu quý khách là khách hàng của Apple Distribution International, bên bán hồ sơ là Apple Distribution International, có nghĩa là quý khách mua giấy phép sử dụng Nội dung từ Apple Distribution International, nhưng Nội dung là do Nhà xuất bản cấp phép. Nhà xuất bản Nội dung Apple Books có quyền thực thi các điều khoản sử dụng có liên quan đến Nội dung Apple Books này. Nhà xuất bản Nội dung Apple Books hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Nội dung này, bất kỳ bảo đảm nào trong phạm vi những bảo đảm đó không bị từ bỏ, và bất kỳ khiếu nại nào mà quý khách hoặc bất kỳ bên nào khác có thể có liên quan đến Nội dung đó.

I. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VỀ ÂM NHẠC CỦA APPLE

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN ÂM NHẠC CỦA APPLE

Âm nhạc của Apple là dịch vụ âm nhạc đăng ký. Tư cách thành viên Âm nhạc của Apple của quý khách sẽ tự động gia hạn cho đến khi quý khách tắt chức năng tự động gia hạn trong cài đặt tài khoản. Xem mục “Đăng ký” để biết thêm chi tiết. Khi tư cách thành viên Âm nhạc của Apple của quý khách kết thúc, quý khách sẽ mất quyền truy cập vào bất kỳ tính năng nào của Âm nhạc của Apple mà yêu cầu tư cách thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền truy cập vào các bài hát trong Âm nhạc của Apple được lưu trữ trên thiết bị của quý khách, và Thư viện Âm nhạc iCloud. Apple có quyền hủy bỏ tư cách thành viên Âm nhạc của Apple của quý khách nếu chúng tôi không thể tính phí thành công phương thức thanh toán của quý khách để gia hạn tư cách thành viên của quý khách.

Trường hợp có sẵn, quý khách có thể được cung cấp tư cách thành viên Âm nhạc của Apple thông qua nhà cung cấp dịch vụ không dây (“Tư cách Thành viên Nhà cung cấp Dịch vụ”). Nếu quý khách mua Tư cách Thành viên Nhà cung cấp Dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ của quý khách sẽ lập hóa đơn cho quý khách cho chi phí đăng ký tư cách thành viên Âm nhạc của Apple của quý khách. Quan hệ lập hóa đơn của quý khách với nhà cung cấp dịch vụ được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ, chứ không phải Thỏa thuận này, và các tranh chấp về lập hóa đơn liên quan đến Tư cách Thành viên Nhà cung cấp Dịch vụ phải được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ của quý khách, chứ không phải Apple. Bằng việc sử dụng Âm nhạc của Apple, quý khách đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể trao đổi thông tin tài khoản nhà cung cấp dịch vụ, số điện thoại và thông tin đăng ký của quý khách với Apple, và Apple có thể sử dụng thông tin này để xác định tình trạng Tư cách Thành viên Nhà cung cấp Dịch vụ của quý khách.

THƯ VIỆN ÂM NHẠC ICLOUD

Thư viện Âm nhạc iCloud là một tính năng của Âm nhạc của Apple, cho phép quý khách truy cập vào các bài hát, danh sách phát và video âm nhạc được tải lên hoặc phù hợp của quý khách đã mua từ Âm nhạc của Apple, iTunes Store hoặc bên thứ ba (“Nội dung Thư viện Âm nhạc iCloud”) trên các thiết bị kích hoạt Âm nhạc của Apple của quý khách. Thư viện Âm nhạc iCloud được bật tự động khi quý khách cài đặt tư cách thành viên Âm nhạc của Apple của quý khách. Thư viện Âm nhạc iCloud thu thập thông tin về Nội dung Thư viện Âm nhạc iCloud của quý khách. Thông tin này được liên kết với ID Apple của quý khách, và được so sánh với Nội dung Thư viện Âm nhạc iCloud hiện có trên Âm nhạc của Apple. Nội dung Thư viện Âm nhạc iCloud không phù hợp được tải lên máy chủ Thư viện Âm nhạc iCloud của Apple (theo định dạng do Apple quyết định). Quý khách có thể tải lên tối đa 100.000 bài hát. Những bài hát được mua từ iTunes Store hoặc Âm nhạc của Apple không tính vào lượng bài hát giới hạn này. Những bài hát không đáp ứng tiêu chí nhất định (ví dụ như các tệp quá lớn) hoặc không được cho phép đối với thiết bị của quý khách không đủ điều kiện cho Thư viện Âm nhạc iCloud. Khi quý khách sử dụng Thư viện Âm nhạc iCloud, Apple ghi lại thông tin chẳng hạn như các bài hát quý khách phát, dừng hoặc bỏ qua, các thiết bị quý khách dùng, và thời gian và thời lượng phát lại. Quý khách đồng ý chỉ sử dụng Thư viện Âm nhạc iCloud cho nội dung đã mua hợp pháp. Thư viện Âm nhạc iCloud được cung cấp trên cơ sở "THEO NGUYÊN TRẠNG" và có thể có chứa lỗi hoặc sai sót. Quý khách nên sao lưu dữ liệu và thông tin của mình trước khi sử dụng Thư viện Âm nhạc iCloud. Nếu quý khách không phải là thành viên Âm nhạc của Apple, quý khách có thể mua đăng ký thuê bao iTunes Match, theo các điều khoản được nêu trong mục này.

J. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ

ĐỊNH NGHĨA APPLE

Tùy theo Nước sở tại của quý khách, “Apple” có nghĩa là:

Apple Inc., có trụ sở tại One Apple Park Way, Cupertino, California, dành cho người dùng tại Bắc, Trung và Nam Mỹ (kể cả Canada để sử dụng iTunes Store và Âm nhạc của Apple), cũng như các vùng lãnh thổ và thuộc địa Hoa Kỳ; và thuộc địa Anh và Pháp tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribê;

Apple Canada Inc., có trụ sở tại 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada dành cho người dùng App Store và Apple Books tại Canada hoặc các vùng lãnh thổ và thuộc địa Canada;

iTunes K.K., có trụ sở tại Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo dành cho người dùng tại Nhật Bản;

Apple Pty Limited, có trụ sở tại Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Úc, dành cho người dùng tại Úc, New Zealand, kể cả các đảo thuộc địa, lãnh thổ và khu vực quyền hạn trực thuộc; và

Apple Distribution International, có trụ sở tại Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Cộng hòa Ireland, cho tất cả người dùng khác.

THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG

Tại bất kỳ thời điểm nào, Apple có quyền sửa đổi Thỏa thuận này và thêm vào các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung về việc sử dụng Dịch vụ của quý khách. Các điều khoản và điều kiện sửa đổi hoặc bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào Thỏa thuận này. Việc sử dụng liên tục Dịch vụ của quý khách sẽ được coi là chấp nhận những sửa đổi hoặc bổ sung đó.

TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Apple không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tài liệu của bên thứ ba được đưa vào hoặc được liên kết từ Nội dung hoặc Dịch vụ.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách đồng ý rằng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung, đồ họa, giao diện người dùng, clip âm thanh, clip video, nội dung biên tập và kịch bản và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch vụ, có chứa thông tin và tài liệu độc quyền thuộc sở hữu của Apple và/hoặc bên cấp phép của Apple, và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ áp dụng và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền. Quý khách đồng ý quý khách sẽ không sử dụng thông tin hoặc tài liệu độc quyền này theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc sử dụng Dịch vụ dành cho người dùng cá nhân, phi thương mại phù hợp với Thỏa thuận này. Bất kỳ phần nào của Dịch vụ đều không được phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý không sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, hoặc phân phối Dịch vụ hoặc Nội dung theo bất kỳ cách nào, và quý khách sẽ không khai thác Dịch vụ theo bất kỳ cách nào nếu không được cho phép rõ ràng.

Tên Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, và các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác của Apple được sử dụng liên quan đến Dịch vụ là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Apple tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên khắp thế giới. Quý khách không được cấp quyền hoặc giấy phép đối với bất kỳ thương hiệu nào nói trên.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

Nếu quý khách cho rằng bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền do quý khách tuyên bố, vui lòng liên lạc với Apple tại các địa điểm sau đây:

- iTunes Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Âm nhạc của Apple: http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

CHẤM DỨT VÀ TẠM NGỪNG DỊCH VỤ

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc Apple nghi ngờ quý khách đã không tuân thủ, bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, Apple có thể, mà không cần thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc ID Apple của quý khách, và quý khách sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản tiền phải trả cho ID Apple của quý khách tối đa và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc (ii) chấm dứt giấy phép sử dụng phần mềm của quý khách; và/hoặc (iii) ngăn cản quý khách truy cập vào Dịch vụ.

Apple cũng có quyền sửa đổi, tạm ngừng, hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc Nội dung nào trong đó) bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho quý khách, và Apple sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu họ thực hiện các quyền đó.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

APPLE KHÔNG BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG TÙY THEO TỪNG THỜI ĐIỂM, APPLE CÓ THỂ GỠ BỎ DỊCH VỤ VỚI THỜI HẠN KHÔNG XÁC ĐỊNH, HỦY BỎ DỊCH VỤ BẤT CỨ LÚC NÀO, HOẶC HẠN CHẾ HOẶC VÔ HIỆU HÓA QUYỀN TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ CỦA QUÝ KHÁCH MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH.

QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH. DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA DỊCH VỤ (TRỪ KHI ĐƯỢC APPLE QUY ĐỊNH RÕ RÀNG) ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG" VÀ "KHI CÓ SẴN" ĐỂ QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KỂ CẢ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG VI PHẠM. VÌ MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÓI TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, APPLE, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU, HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC CÓ LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC NỘI DUNG CỦA QUÝ KHÁCH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, NHỮNG LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO SỬ DỤNG NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN TẢI HOẶC TẠO RA KHÁC THÔNG QUA DỊCH VỤ, THẬM CHÍ NẾU ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG LỖI NÀY. VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA, TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, TẠI CÁC QUỐC GIA, TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA APPLE PHẢI ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở PHẠM VI GIỚI HẠN ĐÓ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

APPLE SẼ THỰC HIỆN NHỮNG CỐ GẮNG HỢP LÝ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN DO QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, NHƯNG QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ KHÁCH SẼ HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO CHO VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN ĐÓ, VÀ QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý MIỄN TRỪ APPLE ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN ĐÓ THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

APPLE KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ MẤT, HƯ HỎNG, TẤN CÔNG, VIRUS, CẢN TRỞ, XÂM NHẬP, HAY ĐỘT NHẬP BẢO MẬT KHÁC, VÀ QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý MIỄN TRỪ APPLE ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN. QUÝ KHÁCH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO LƯU HỆ THỐNG CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH, BAO GỒM BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐÃ MUA HOẶC ĐÃ THUÊ THÔNG QUA DỊCH VỤ.

APPLE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHI PHÍ DỮ LIỆU PHÁT SINH CỦA QUÝ KHÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIÊC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

TUYÊN BỐ TỪ BỎ VÀ BỒI THƯỜNG

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BỒI THƯỜNG VÀ GIỮ VÔ HẠI CHO APPLE, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU, VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE KHỎI CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY CỦA QUÝ KHÁCH, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO MÀ APPLE THỰC HIỆN' NHƯ MỘT PHẦN CỦA VIỆC ĐIỀU TRA HÀNH VI VI PHẠM THỎA THUẬN ĐÁNG NGỜ HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ĐỊNH CỦA APPLE RẰNG ĐÃ XẢY RA HÀNH VI VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY. QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG KHỞI KIỆN HOẶC KHÔI PHỤC BẤT KỲ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NÀO TỪ APPLE, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU, VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE DO QUYẾT ĐỊNH LOẠI BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO CỦA APPLE, ĐỂ CẢNH CÁO QUÝ KHÁCH, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP VÀO CÁC DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH, HOẶC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VI PHẠM NGHI NGỜ HOẶC LÀ KẾT QUẢ TỪ KẾT LUẬN CỦA APPLE RẰNG ĐÃ XẢY RA VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY. QUY ĐỊNH VỀ TUYÊN BỐ TỪ BỎ VÀ BỒI THƯỜNG NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ VI PHẠM ĐƯỢC MÔ TẢ HOẶC ĐƯỢC DỰ TÍNH TRONG THỎA THUẬN NÀY.

CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ THEO LUẬT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CÔNG

Nếu quý khách là một tổ chức giáo dục hoặc tổ chức chính phủ công đủ tiêu chuẩn và bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, chẳng hạn như tất cả hoặc một phần của mục bồi thường, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành đối với quý khách theo luật pháp tại địa phương, quốc gia, tiểu bang hoặc liên bang áp dụng, thì phần này sẽ được coi là không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, tùy theo từng trường hợp, và thay vào đó được hiểu theo cách phù hợp nhất với luật điều chỉnh áp dụng.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Trừ khi được quy định rõ trong khoản dưới đây, Thỏa thuận này và mối quan hệ giữa quý khách và Apple, và tất cả Giao dịch trên Dịch vụ sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Tiểu bang California, loại trừ những mâu thuẫn của các quy định pháp luật. Quý khách và Apple đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong quận Santa Clara, California, để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận này. Nếu (a) quý khách không phải là công dân Hoa Kỳ; (b) quý khách không cư trú tại Hoa Kỳ; (c) quý khách không truy cập Dịch vụ từ Hoa Kỳ; và (d) quý khách là công dân của một trong những nước được xác định dưới đây, quý khách theo đây đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật áp dụng được quy định dưới đây, bất kể các mâu thuẫn của các quy định pháp luật, và quý khách theo đây tuân theo không hủy ngang thẩm quyền không độc quyền của các tòa án nằm trong tiểu bang, tỉnh hay nước được xác định dưới đây có luật điều chỉnh:

 

Nếu quý khách là công dân của bất kỳ nước nào thuộc Liên minh Châu Âu hay Thụy Sỹ, Na Uy hay Iceland, luật điều chỉnh và tòa án sẽ là luật và tòa án nơi quý khách thường trú.

 

Bị loại trừ cụ thể khỏi việc áp dụng cho Thỏa thuận này là luật được gọi là Công ước của Liên hiệp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Thoả thuận này cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa quý khách và Apple và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của quý khách, thay thế các thoả thuận trước đây đối với vấn đề chính giữa quý khách và Apple. Quý khách cũng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi quý khách sử dụng dịch vụ trực thuộc, nội dung của bên thứ ba, phần mềm của bên thứ ba, hoặc các dịch vụ bổ sung chẳng hạn như Chương trình Mua theo Số. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh, càng sát càng tốt, những ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành. Việc Apple không thực hiện bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác. Apple sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Apple.

Quý khách đồng ý tuân thủ tất cả luật pháp, điều lệ, pháp lệnh và các quy định tại địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc gia áp dụng cho việc quý khách sử dụng Dịch vụ. Việc quý khách sử dụng Dịch vụ cũng có thể phải chịu tuân theo các luật khác. Rủi ro mất mát đối với tất cả Giao dịch được cung cấp bằng điện tử chuyển sang bên mua sau khi truyền điện tử đến người nhận. Nhân viên hoặc đại lý của Apple không có quyền thay đổi Thỏa thuận này.

Apple có thể thông báo cho quý khách về Dịch vụ bằng cách gửi thông báo qua email đến địa chỉ email của quý khách hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ gửi thư của quý khách, hoặc bằng cách đăng trên Dịch vụ. Thông báo sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Apple cũng có thể liên lạc với quý khách qua email hoặc thông báo đẩy để gửi cho quý khách thông tin bổ sung về Dịch vụ.

Quý khách đồng ý cấp cho Apple quyền thực hiện các bước mà Apple tin rằng cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý để thi hành và/hoặc xác minh sự tuân thủ với bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý rằng Apple có quyền, mà không cần chịu trách nhiệm với quý khách, tiết lộ bất kỳ dữ liệu và/hoặc thông tin nào cho các cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ, và/hoặc bên thứ ba, khi Apple tin rằng cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý để thi hành và/hoặc xác minh sự tuân thủ với bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn quyền hợp tác của Apple với bất kỳ quy trình pháp lý nào liên quan đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung, và/hoặc khiếu nại của bên thứ ba rằng việc quý khách sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung là bất hợp pháp và/hoặc vi phạm đến quyền của bên thứ ba đó).

Trẻ em dưới tuổi thành niên cần phải đọc Thỏa thuận này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để đảm bảo rằng trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ hiểu rõ Thỏa thuận này.

Ngày Cập nhật Gần nhất: 17 tháng 9 năm 2018