Quyền Lợi Tiền Mặt Định Kỳ

Post date: Jan 18, 2019 7:38:8 AM

Đầu mỗi năm hợp đồng, bắt đầu từ đầu năm thứ năm, Công ty sẽ trả cho quý vị/bạn khoản tiền là 3% mệnh giá, mà mệnh giá hợp đồng bảo hiểm vẫn được giữ nguyên. PHẠM MINH TRỰC Điện thoại: 092 875 6776 Email: phamtm@mail.broward.edu Website: www.trucpham.com Địa chỉ: 15/3, KP. Giãn Dân, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh